Halden Arbeiderparti tar sterk avstand fra Russlands brudd på folkeretten og krenkelse av Ukrainas suverenitet. Russlands krigshandlinger har ført til store sivile tap og lidelser. Putin-regimet og deres militære styrker bruker brutale metoder som bryter med krigens folkerett.

Et militært nederlag for Putin-regimet i Ukraina vil trygge fred og sikkerhet for Europa og Norge. Derfor må Norge gjøre det vi kan – sammen med våre allierte – for å støtte Ukrainiasfrihetskamp politisk, militært og humanitært. Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, har spesielt takket Norge for å forplikte seg til en langsiktig hjelp som også vektlegger gjenoppbygging etter krigen. Etter forslag fra Støre-regjeringen har Stortinget forpliktet seg til et femårig program for støtte med betydelige beløp.

Krig fører mennesker på flukt. Noen av disse vil søke beskyttelse i Norge og Halden. Vi kan gi etbidrag til god kampmoral for de som sloss mot Russland ved å gi trygghet for deres barn og slektninger på flukt. Halden Ap vil at kommunen skal ta imot vår andel flyktningene, dvs den andelen som staten fordeler på kommunene.

Staten må ha gode ordninger som gjør at kommunene kan følge opp flyktningene på en god måte.