Gå til sidens hovedinnhold

Uetisk sparetiltak fra Halden kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I budsjettforslaget for 2020 vil Halden kommune stramme inn avlastningstilbudet for familier som har tyngende omsorgsarbeid for mindreårige eller voksne barn. Innstrammingen begrunnes med bedre arbeidsvilkår for de ansatte. Ja, og så sparer kommunen et par millioner kroner.

Det er bra Halden kommune har omsorg for sine ansattes arbeidsbetingelser, men det er uakseptabelt å skyve de ansatte foran seg for å forsvare et sparetiltak som gir familier med tunge omsorgsoppgaver redusert mulighet for avlastning.

Innstrammingene går ut på å fjerne muligheten for avlastning på og lørdager etter kl. 18, søndager og helligdager. «Jeg forstår at ikke alle vil like at vi fjerner noe av friheten til selv å velge når du vil ha avlasting. Samtidig er det slik at kommunen vil spare to millioner kroner i året […]», sier kommunedirektør i Halden kommune, Roar Vevelstad.

Med dette viser han at han aldeles ikke forstår at ikke alle «vil like» innstrammingene. For den jobben kommunens lønnede ansatte nå skal slippe, den må i stedet gjøres gratis av omsorgspersonene. Her er det snakk om foreldre som trenger en pustepause fra en krevende hverdag, der de tar ansvar som kommunen ellers måtte tatt. I tillegg vil det i disse familiene høyst sannsynlig være søsken som har behov for egentid sammen med foreldrene sine.

Kutt i avlastningstilbudet har konsekvenser for hele familien. Resultatet av innsparingene kan være kostbart på lang sikt. Det vil aldri lønne seg for en kommune å slite ut omsorgspersoner slik Halden nå risikerer å gjøre.

Kommunen skriver på sin nettside at «brukerne som blir påvirket av disse endringene, er i alderen 14–30 år.» Kommunen har altså glemt at avlastningen er til for familiene. I tillegg ser kommunen ut til å ha glemt at foreldres omsorgsplikt opphører når barnet fyller 18 år. Ved å redusere mulighetene for helgeavlastning, svikter kommunen sitt ansvar for disse personene.

Organisasjonen Løvemammaene jobber for å opplyse om og bedre rettighetene for syke og funksjonshemmede barn og unge. Vi foreslår at kommunedirektøren starter med å lese Helsedirektoratets Pårørendeveileder, kapittel 2: «Helseforetak og kommuners plikter overfor pårørende», hvor det blant annet står følgende:

«Avlastning skal hindre overbelastning hos omsorgsgiver […]. Avlastningen skal gi mulighet til nødvendig fritid og ferie, yrkesaktivitet, familieliv og deltakelse i samfunnsaktiviteter. Avlastningen skal samtidig sikre omsorgsmottakeren nødvendige og forsvarlige tjenester. […] Tilbudet skal utvikles i dialog med omsorgsmottaker og omsorgsgiver og tilpasses familiens eller omsorgsgiverens mål med avlastningen, for eksempel søvn, ferie, omsorgsgiverens egne aktiviteter og ivaretakelse av søsken.»

Deretter håper vi at politikerne i Halden setter foten ned for dette uetiske sparetiltaket. En kommune er nemlig til for dem som bor der. Det ser Halden ut til å ha glemt, når kommunen vil bruke sparekniven overfor noen av de mest sårbare innbyggerne.

Kommentarer til denne saken