Innbrudd i Storgata i løpet av natta

I løpet av natta har det vært et innbrudd i kommunens lokaler.