Haldenser dømt til ett år i fengsel for hasj og tyverier

HALDEN TINGRETT: 22-åringen tilsto forholdene han var tiltalt for.

HALDEN TINGRETT: 22-åringen tilsto forholdene han var tiltalt for. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

22-åring tilsto blant annet å ha oppbevart en halv kilo hasj, gjort flere innbrudd, stjålet to biler og kjørt i fylla i løpet av et drøyt halvår.

DEL

Mannen la alle kortene på bordet da han møtte i retten for å svare for hele 24 forhold fra desember i fjor til august i år.

Innbruddstyverier, biltyverier og hasj

De alvorligste forholdene mannen er dømt for er to grove tyverier, oppbevaring av om lag 550 gram hasj, to biltyverier samt kjøring i påvirket tilstand. For oppbevaring av narkotika gjør sterke allmennpreventive hensyn seg gjeldende. Kvantumets mengde innebærer en stor spredningsfare, noe retten vektlegger som skjerpende ved straffeutmålingen.

Til tross for at 22-åringen avga en uforbeholden tilståelse, er retten kommet til at påtalemyndighetens forslag om 12 måneders ubetinget fengsel skal tas til følge. Det blir også inndratt to kniver og en slåsshanske fra mannen, som fra tidligere for alltid har mistet retten til å ha førerkort. Mannen har sittet 114 dager i varetektsfengsel, noe som trekkes fra soningen.

– Rehabilitering

Forsvareren foreslo en delstraff hvor for eksempel fire måneder av fengselsstraffen kunne gjøres betinget. Dette med bakgrunn i at det er gode utsikter for rehabilitering. Forsvareren viste også til at haldenseren har nettverk i form av venner og familie, og at han får oppfølging fra skole. Det taler også til mannens fordel at mannens skylderkjennelse har gjort straffeprosessen mot ham enklere og rimeligere.

Mannen har nå to uker på seg til å avgjøre om han ønsker å anke dommen eller ikke.

Dette er mannen dømt for

Innbrudd i enebilig i Halden.

Innbrudd og biltyveri i Askim.

Oppbevaring av 13,8 gram hasj.

Oppbevaring av tabletter.

Oppbevaring av ett gram amfetamin.

Oppbevaring av 494,69 gram hasj.

Oppbevaring av 42 gram hasj og cirka tre gram amfetamin.

Innbrudd i Clas Ohlsson i Halden.

Innbruddstyveri i Halden Arbeidersamfunn.

Tyveri av et kjennetegn (bilskilt) i Fredrikstad.

Besittelse av stjålet gitar og koffert.

Besittelse av sølvtøy, som er stjålet fra en bolig i Halden.

Biltyveri i Halden. Mannen ble stoppet av politiet i Sarpsborg.

For å være kniv på offentlig sted, og for å ha vært i besittelse av kniv og slåsshanske.

For å ha kjørt motorvogn påvirket og uten førerkort.

«Har sine beste perioder i fengsel»

Retten tok denne gangen ikke hensyn til mulighetene for rehabillitering utenfor murene.

«Retten har foretatt en grundig vurdering av siktedes utsikter til rehabilitering og er kommet til at ubetinget fengselsstraff vil være den riktige og beste reaksjonen for siktede ut fra individualpreventive hensyn. I den forbindelse viser retten til at siktede gjentatte ganger har vist at han ikke klarer å holde seg unna rus når han er på frifot, til tross for at han har opplyst å være betydelig motivert for dette og at forholdene ligger til rette for det», skriver tingrettsdommer Linda Stenersen i dommen.

Det kommer fram av dommen at mannen er en betydelig gjenganger. Han er domfelt for en lang rekke lignende tilfeller ved to tidligere dommer fra 2016.

«Retten kan ikke se at det foreligger omstendigheter denne gangen som skulle tilsi at det vil være enklere for siktede å holde seg unna rus etter endt soning. I den forbindelse viser retten til at siktede tidligere har hatt betinget dom og han har hatt praksisplass uten at dette synes å ha hatt noen nevneverdig positiv effekt på hans oppførsel. Tvert imot ser retten det slik at siktede har sine beste perioder og beste rehabilitering når han er i fengsel. En løsning med en lengre ubetinget fengselsstraff vil, etter rettens oppfatning, være bedre tilpasset siktedes behov for oppfølging og tiltak enn dersom han på nytt slippes tidligere ut og selv må overta ansvaret for å holde seg rusfri.».

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags