Jeg spør i undring:

1. Har Halden kommune virkelig forpliktet seg til å selge Tyska og Hollenderen til en privat utbygger ferdig regulert (inkludert vann og avløp?) og sanert?

2. Hvor store mengder er det Halden kommune har forpliktet seg til å rydde opp i og fjerne av forurensede masser?

3. Hvor mye må deponeres og hvor?

4. Hva koster dette?

Hvor stor er egentlig fortjenesten ved salget av arvesølvet?

Jeg går ut i fra at Halden kommune har full oversikt over kostnader ved dette og at alle risiki er medtatt i kalkylen.

Og da er mine spørsmål: Hvor stor fortjeneste vil Halden kommune sitte igjen med etter at kostnadene er trukket i fra, en fortjeneste som forutsetningsvis skal komme byens befolkning til gode? Er det gjort noen innskrenkninger i det offentlige tjenestetilbudet for å realisere denne utbyggingen eller vil slike innskrekninger komme til å skje?

Er hele det politiske etablissementet med på dette eller har det vært brakt til torvs motforestillinger fra kommunens administrasjon, de folkevalgte eller fra Halden Byutvikling AS?

Jeg registrerer med undring at en privat utbygger i realiteten synes å få de fineste sentrumsnære sjøtomtene i Halden gratis og attpå til betalt av Haldens skattebetalere. Ved salget av leilighetene får ikke utbyggeren bare betalt for byggekostnadene, men også for tomteverdien som utbyggeren kan se ut til å få gratis.

Hvis dette ikke er korrekt oppfattet, må Halden kommune omgående gi et utfyllende svar.