Trond Henriksen er en erfaren, engasjert og kunnig person om misbrukernes liv. Hans arbeid i Kirkens Bymisjon står det meget stor respekt av. De misbrukere som har mistet alt for mye kan få mulighet å prøve et mer verdig liv.

Når det nå ligger en stortingsmelding fra regjeringen om å flytte fokus fra straff til behandling er det viktig at vi tar inn kunnskap og erfaringer fra flere hold. Jeg stemmer inn i Trond Henriksens hovedbudskap at samfunnet ikke skal legge ytterligere belastning på misbrukerne. Dette er Senterpartiet klar over i sin alternative rusreform. Deres viktigste forskjell fra er at bruk av narkotiske preparater av de som ikke er misbrukere fortsatt skal kunne straffes – men kunne bytte straffen mot behandling i ruskontrakt. Dette er praksis i mange kommuner.

Jeg har en sterk forestilling om at regjeringens forslag om att bytte dette mot en kurativ samtale er uten verdi. Jeg har bakgrunn som terapeut i voksenpsykiatrien i Göteborg i 1970 og -80-årene. Her så jeg hvor vanskelig det var å tidlig avbryte et liv med rus. (Også med alkohol, selvfølgelig.) Man søkte frivillig behandling altfor sent, når jobb, familie, venner, helse og selvrespekten var lagt øde. Derfor mener jeg at vi må ha midler for å vise en høy terskel mot å begynne bruk av narkotiske preparater. En terskel av lover, holdninger, behandling og kontroller.

Dette er ikke skrekkpropaganda, men en viktig samfunnsmessig og sosialpolitisk markering – med konsekvenser. Ja, Trond Henriksen, i dette sammenheng kunne vi vel diskutere noe lignende regler om ungdom og alkohol. Men det kan vi komme tilbake til.

Med all respekt og hjertet på rett sted.