Årlig dumpes det åtte millioner tonn plast i havet. Altså 8.000.000.000 kilo. Dette tilsvarer 320.000.000.000, eller 320 milliarder, halvliterflasker tilsvarende de vi finner i butikken. Noe som igjen vil si at plastmengden til 45 flasker for hvert eneste menneske på jordkloden vår, havner i havet hvert eneste år.

I en studie fra universitetet i Newcastle i Australia framkommer det at hvert menneske får i seg plast tilsvarende ett kredittkort hver eneste uke, året rundt, bare gjennom vi vannet vi drikker.

– Dette er et ikke bare et globalt problem, det er også lokalt. Det er mye søppel i havet rundt Halden og på strendene våre, og også vi i Norge og Halden får i oss mye plast gjennom drikkevannet, sier Alice Snorradóttir i Naturvernforbundet.

Trenger deg

Årets TV-aksjon, som går av stabelen 18. oktober, skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900.000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv er målet å redusere utslipp av plast til elver og hav med 7.000 tonn årlig.

WWF vil samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030.

Wenche Erichen ved Halden Frivillighetssentral sier til HA at de også i år trenger rundt 300 bøssebærere, i tillegg til flere områdeledere.

– Vi håper selvfølgelig at flest mulig stiller opp og har lyst til å bidra under årets TV-aksjon, og at haldenserne er rause med sine bidrag. Dette er en ypperlige måte til å få seg en fin tur, for studenter til å bli bedre kjent i byen og være med på å bidra til en veldig viktig sak som angår oss alle, sier Erichsen engasjert.


Annerledes innsamling

Årets innsamling vil nok skille seg noe ut fra tidligere år, da situasjonen rundt koronapandemien fremdeles henger som en mørk sky over Norge og verden.

– Tidligere har vi oppfordret flere til å gå sammen, men i år vil det by på utfordringer med tanke på smittesituasjonen. Det er fremdeles fullt mulig for barn å gå sammen med foreldrene, og vi oppfordrer familier å gå sammen, men vi må ta hensyn til hvilken situasjon samfunnet befinner seg i, sier Catharina Heide Amundsen i innsamlingskomiteen.

Halden Frivilligsentral kommer til å ta sine forholdsregler og stiller med diverse hjelpemidler og håndsprit for at innsamlingen ikke skal medføre en økt smitterisiko.

– Det skal være trygt for både de som samler inn og de som får besøk av bøssebærerne. Nytt av året vil være et utvidet samarbeid med Vipps, og vil komme tilbake med informasjon om dette på et senere tidspunkt, sier hun videre.


– Gi etter evne

Ordfører Anne-Kari Holm har selv hatt ansvaret for to nasjonale TV-innsamlinger i 1978 og 1987. I 1978 gikk pengene til Redd Barna, mens i 1987 var det Nasjonalforeningen for folkehelsen som kunne nyte godt av sjenerøse nordmenn.

- Den innsamlingsmodellen som vi utarbeidet på den tiden, hvor vi involverte kommuner og fylker, brukes faktisk den dag i dag, sier Holm, som oppfordrer haldensere til å være rause når de får besøk av bøssebærene 18. oktober.

– Temaet for årets TV-aksjon er veldig viktig for alle mennesker og framtidige generasjoner. Vi vet av erfaring at de som har minst, er ofte de som gir mest, og jeg oppfordrer alle til å gi etter evne.

Under TV-aksjonen i 2019. som gikk til CARE Norge, ble det samlet inn totalt 240,5 millioner kroner noe som tilsvarer 45,21 kroner per innbyggere. Halen havnet på 386. plass av totalt 423 kommunen med 1,14 millioner kroner, 36,58 kroner per innbygger.


Fakta om TV-aksjonen NRK:

TV-aksjonen NRK er verdens største dugnad. 7 000 fantastiske frivillige over hele landet jobber for å mobilisere 100 000 bøssebærere, og organisere TV-aksjonen lokalt. Det lokale engasjementet er noe av det som gjør TV-aksjonen helt unik.

  • TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkningen.
  • 7000 frivillige over hele landet organiserer TV-aksjonen gjennom 600 kommune- og bydelskomiteer.
  • 100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner dører én søndag i oktober.
  • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn ni milliarder kroner.
  • Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, mottar og vurderer søknadene fra dem som ønsker å bli tildelt NRKs TV-aksjon. Kringkastingssjefen, NRKs øverste leder, tar den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes. Les mer om utvelgelsesprosessen her.
  • TV-aksjonen koordineres av et sekretariat, som ansettes av årets utvalgte organisasjon. Sammen med de øvrige ansatte i organisasjonen og TV-aksjonens fylkesapparat bygges årets TV-aksjon.
  • På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte søndag kveld.

Kilde: Blimed.no