Gå til sidens hovedinnhold

Tre tiltak for framtiden i Halden

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Først vil jeg takke Arve Sigmundstad, Thor Edquist og Per-Kristian Dahl for svarene de har gitt meg på min kronikk i HA, der jeg etterlyste sannheten om Haldens økonomiske fortid. Jeg har lest deres redegjørelser og henvisninger til øyet ble stort og vått, jeg har lest artikler fra HA, Kommunal Rapport, NRK, VG og Dagens Næringsliv, alt for å prøve å danne meg et nyansert bilde av fortiden. Underveis har jeg hatt inntrykk av at noen haldensere er like i villrede som meg og ønsker alle kort på bordet, mens andre er lei og vil helst se framover. Begge deler er forståelig. Fortiden danner imidlertid grunnlag for veivalg i framtiden. Derfor mener jeg visse ting må på plass i Haldens politiske virke hvis vi skal ha noe som helst håp om forsvarlig drift videre.

Les også

Per Kristian Dahl: «Noe må gjøres. Kursen må endres.»

1. Snakk sant. Dahl skriver i sitt svar til meg: «Allikevel ble det for årene 2004 til 2010 levert regnskapsmessige resultater som viste overskudd og var godkjent av revisor, kommunestyret samt at ingen statlige kontrollorgan hadde noen bemerkninger. Det er de faktiske forholdene.» Dette virker som en absurd, Trump-aktig påstand all den tid NRK har sitert daglig leder i kommunerevisorforbundet på det motsatte. De skriver 14. mai 2011 at ifølge kommunerevisjonen viste 2010-regnskapet for Halden kommune et underskudd på åtte millioner kroner, mens posisjonen godkjente et regnskap som viste seks millioner i pluss. Lederen i Norges Kommunerevisorforbund sier at «Halden ble gitt den nest strengeste tilbakemeldingen, en såkalt «bemerkning», som er mulig å gi fra kommunerevisjonen». Han har ikke har vært borti at et kommunestyre ikke har hørt på revisor. Så hva i all verden kan Dahl mene her? Et absolutt krav framover må være at lokalpolitikere snakker sannferdig.

2. Vær nyansert. Sigmundstad skriver i sitt Facebook-svar til min kronikk at «Folks tillit til demokratiet og folkestyret betinger åpenhet, både om prosessene, prioriteringene, resultatene og konsekvensene.» Det er godt formulert. For å få til vanskelige økonomiske prioriteringer, må man ofte gjøre valg som smerter. Det hadde vært fint om Edquist fortalte mer om den gjelden Halden fortsatt sitter med og som Dahl viser til. Blant annet den på 269 millioner (det såkalte premieavviket som så vidt jeg forstår betyr pensjonsutgifter). Edquist mener det er uproblematisk å gjøre investeringer så lenge lånene er innarbeidet i en fireårig økonomiplan, men hvor mye gjeld mener han egentlig kommunen kan makte å betale ned?

3. Rydd opp i grums Hvordan kan en melding om voldstrusler fra en lokalpolitiker vekke så lite debatt? Hva gjorde Ap for å rydde opp i saken fra 2016 der Olaussen ble beskyldt for å true Sigmundstad med vold? Eller den som kom fram i 2009 om truslene mot Ann-Cathrin Becken? Hvilke mekanismer settes i gang når politiske partier får slik informasjon i fanget? Har partiene gode nok varslingsrutiner? Hvis ikke, må dette på plass sporenstreks. Når én av partene i begge disse konfliktene fremdeles er aktiv politiker i Halden er det kanskje enda viktigere.

Jeg venter i spenning på om dette er endringer vi faktisk vil se i årene framover.

Kommentarer til denne saken