Ølmarsjen hører ikke hjemme i et moderne og sivilisert samfunn. Haldenrussen har en mangeårig tradisjon med Ølmarsjen. Årets ølmarsj foregikk på Kruseter 14. mai. Arrangementet kan beskrives som et rebusløp, der en har ulike poster med diverse oppgaver som ofte involverer alkohol, som oftest med en alkoholprosent på 40.

Oppgavene i seg selv trenger ikke nødvendigvis være så ille, men man har et poengsystem som belønner nedverdigende og seksuelle handlinger. Fjorårets russ utgjør dommerne, og vi kan vitne om at flere av disse i aller høyeste grad oppfordrer til svært drøye handlinger, og sier direkte at vi må kle oss nakne og utføre oralsex på et annet gruppemedlem for å få poeng. Det er ikke vanskelig å forstå at kombinasjonen av overveldende alkoholinntak, gruppepress, adrenalin, forventninger til russetida og seksuelle handlinger er farlig. Derfor kan vi ikke forstå at dette er en praksis som får lov til å fortsette, gitt den enorme risikoen for overgrep.

Store norske leksikon definerer voldtekt slik: «Voldtekt er å skaffe seg seksuell omgang enten fremtvunget ved vold eller ved truende adferd, eller ved å utnytte bevisstløshet eller utnytte en som er ute av stand til å kunne motsette seg handlingen, for eksempel som følge av frykt, beruselse eller søvn.». Det vi frykter er at mye av det som skjedde i skogen på Kruseter natt til 15. mai faller innunder denne definisjonen. Flere av deltakerne var så beruset at de knapt klarte å holde seg oppreist. I sånne tilfeller bør en spørre seg selv om disse personene var i stand til å samtykke til de seksuelle handlingene de utførte, både innad i russegruppene og med dommerne.

I tillegg må vi regne med at gruppepresset kan være enormt innad i disse gruppene. Da er det ikke så lett å si nei, selv om en egentlig ikke har lyst. Særlig når du får dårlig samvittighet for å være den eneste i gruppa som ikke blir med på det. På toppen av dette har du dommerne som var ivrige etter å utnytte sin maktposisjon overfor fulle ungdommer med sykelige konkurranseinstinkt. Tar vi alt dette i betraktning, så er det ikke urimelig å anta at flere i praksis kan ha blitt voldtatt. Nå skal ikke vi komme med noen direkte beskyldninger mot folk, men vi ønsker å formidle denne frykten vi har. Et samfunn må ha visse ufravikelige etiske prinsipper, og for oss er voldtekt en av disse. Vi må ha nulltoleranse på dette området.

Nå er du kanskje nysgjerrig på hva som skjedde, og uten å gå i detalj så skal vi fortelle dere tinga vi har hørt skjedde. Disse tinga var, drikking og «dusjing» i diverse kroppsvæsker, stripping og blotting, oralsex utført på gruppemedlemmer og dommere, og noe på grensen til incest. Det er mye mer, men det var det vi har hørt om, dette er fordi alle vi har prøvd å snakke om det her med er enten for traumatisert av hendelsen til å ville snakke om det, eller skammer seg alt for mye til å ville tenke på det igjen.

Måten russestyret lokket oss til arrangementet var ved å gi minimal informasjon om arrangementet, og om hvor drøyt dette kom til å bli. Og for å få oss til å gjøre drøyere ting er første post at vi må kaste terning, og tallet terningen viser er hvor mange shots av 40% vodka vi må ta. Man kan dele disse ut til noen andre i gruppa hvis du ikke vil drikke, men det er noen som må drikke. Dette er drikkepress. Spillereglene er altså lagd for å styre deltakerne inn på dette sporet. I tillegg har man dommere, som også selv ble ganske berusa utover kvelden, som prøver hardt å presse folk til å gjøre diverse handlinger. Eksempelvis ved å tilby ekstra poeng i bytte mot seksuelle tjenester, samt at de prøvde å ufarliggjøre situasjonen ved å si at de tross alt hadde gjort det samme selv året før.

Basert på disse erfaringene, historiene og bekymringene, ønsker vi at det tas grep. Enten ved at man foretar en grundig omstrukturering av ølmarsjen, eller at man i verste fall avskaffer hele tradisjonen. Det er mulig vi blir upopulære av å påpeke dette her, men til syvende og sist er det ens egen samvittighet som veier tyngst. Derfor er ikke dette noe vi kan tie om.