– Trær og vegetasjon er gammel og råtten, og til stor fare for oss som bruker strekningen daglig

Per Brarud er bekymret på grunn av råtne trær langs veien fra Odde Bru mot Billebakken.