Hvorfor skal Halden Turist legges ned? Årsaken er enkel, men også komplisert: Halden Kommune vil ikke bevilge det årlige beløp på 1.6 millioner Haldens reiselivsselskap trenger for å eksistere og gjøre sin jobb. Det er skriften på veggen.

For en tid tilbake sa årsmøtet i Halden Turist et enstemmig nei til kommunens tilbud på vel 700.000 kroner for 2022. Dermed skal den jobb HT har gjort siden 1937 legges ut på anbud. Så lite verdifull synes politikere og administrasjon at reiselivsnæringen i Halden er verdt. Vi har fått en prislapp heftet til oss vi som har sognet til Halden Turists sfære.

I seg selv er det etpar dagsreiser mellom det kommunedirektøren vil yte og organisasjonen HT trenger for å klare sine forpliktelser - for en hel reiselivsnæring. Ganske ille er det for byen og dens reiseliv at ikke kommunestyrets flertall og kommunedirektøren tar inn over seg det som nå skjer. Ikke minst under den korona-tid Haldens reiseliv og serveringsbransje har levet med gjennom to år. Stengte dører og smitte, det møtes av Halden kommune med en ynkelig håndsrekning på 700 000.

Oppsiktsvekkende er det ikke at Haldens største parti Høyre klamrer seg til en populistisk "sette-ut-politikk". Det gamle og utprøvde mantra repeteres med jevne mellomrom - enten det er helsevesen, eldreomsorg eller krisehjelp - og nå reiseliv. Er det rent ut så at det politiske flertallet kan tenke seg å sette ut Rådmannstjenesten på anbud? Kanskje finnes det et kontor i Asker eller så som kan gjøre en rimeligere jobb en den nåværende kommunedirektøren?

Den type politikk hører lite hjemme i rike Norge og er en øvelse i ansvarsfraskrivelse - eller iskald kapitalisme. Jeg kan overhodet ikke fatte kommunedirektørens kortsynte nei til Halden Turist. Han blir neppe utnevnt til Halden-ambassadør med sitt njet. Hverken han eller det politiske flertallet kan ha fattet hvordan organisasjonens iherdige og moderne leder Liv Lindskog og hennes lille team har jobbet i medgang og i motgang - med ukuelige entusiasme og elektronisk presisjon. Eller imøtekommende hjertelighet, som er så viktig for dem som skal besøke Halden og våre herligheter.

Haldens kommune-administrasjon vil bli fulgt med lupe og argusøyne i tiden som kommer. Hvordan vil man takle den situasjon man har satt deler av byens næringsliv i?