Trafikkulykke ved Årvollkrysset på E6 – veien er åpen igjen