Haldenser i 20-årene må i fengsel etter råkjøring

En haldenser i 20-årene må sone 18 dager i fengsel etter råkjøring i Rendalen.