Neste år er jeg russ, og det er en ting jeg ønsker meg til den store feiringa: at den skal komme etter eksamen.

Russemarkeringen har vært en viktig del av norsk kultur i over 100 år, men det er bare i senere tid at den har tatt sted før eksamen. Tradisjonen slik vi kjenner den i dag begynte i 1905, men vi kan se røtter fra russetiden helt fra 1700-tallet, hvor det var en feiring som tok sted etter man var uteksaminert. I 1979 vedtok Arbeiderpartiet å flytte eksamen, slik at den havnet før russetiden, som et grep for å prøve å dempe feiringa. Dette fungerte åpenbart ikke. Derfor ønsker Unge Høyre å flytte eksamen før 17. mai, slik at vi kan feire uten å måtte pugge mellom rullingene, slik at vi kan feire når vi faktisk er ferdig med videregående.

Jeg ønsker ikke at russetiden skal gå utover skolegangen til videregåendeelevene. Det siste halvåret av videregående er allerede den mest krevende perioden ungdommene har opplevd så langt, hvor de neste månedene som føles ut som de definerer resten av livet deres. Derfor er det rett og slett upasselig å ha russetiden midt oppi alt dette. I tillegg er det ønsketenkning å tenke at eksamen vil ta fokuset bort fra russetiden. Det har ikke vært en realitet helt siden det ble innført i 1979, og det kommer ikke til å bli en realitet senere. Det mest forsvarlige grepet vi kan gjøre er å flytte eksamen.

Det er helt klart mange elever som klarer å prestere bra på eksamen selv om de er russ, men det er ikke poenget. Å flytte eksamen er ikke et grep for at russen skal feste enda hardere, drikke enda mer, og gå helt av hengslene. Det er et grep for at den feiringa vi har for at elevene er ferdige med 13 års skolegang, faktisk skal være etter man er uteksaminert.

Russetiden var aldri ment for å være en test av hvem som kan motstå fristelsene, og øve tileksamen, og hvem som ikke klarer det. Det var ment som feiring for alle som var ferdig med 13års skolegang, og slik burde vi gå tilbake til.