Det er kulturpersonene Tom Skjeklesæther og Espen Holtan samt arkitektene Alice Snorradottir og Gjermund Wibe som går i bresjen for framtidas torg.

– Politikerne har vedtatt en kulturplan der Torget står helt sentralt som kulturarena. For å hjelpe dem på veien til å få noe til å skje, inviterer vi til folkemøte med utviklingen av Torget som tema.

– Det er allerede klart at det kommer representanter fra kommunen, arkitekter og eiendomsbesittere rundt Torget. Nå håper vi også at haldenserne kommer, sier Skjeklesæther.

Interesse for Torget

Møtet finner sted på Bryggerhuset tirsdag kveld neste uke.

– Vi har laget et arrangement på Facebook hvor folk kan finne program for kvelden og gjerne lufte ideer i forkant. Det fins så mange gode tanker der ute som vi håper kan komme Torget til gode.

– Det hadde vært fint å opprette en interessegruppe som kan samle ideene og holde temaet varmt opp mot kommunen i etterkant av møtet. For dette kommer vi til å følge opp, forsikrer Wibe.

Han og Snorradottir ble kontaktet av Skjeklesæther etter at de åpnet tegnekontoret Yolo på Torget.

– De viste klar interesse for Torget med sitt valg av lokaler og tanker rundt byrommet. Jeg stakk innom en dag, og vi begynte å prate sammen om å arrangere et folkemøte, forteller Skjeklesæther.

«Alle» flytter ut

Kvartetten ser for seg et torg uten parkering, men med stoler, bord, lekende barn og annen aktivitet.

– De sterkeste motstanderne våre er dem som vil parkere helt ved døra dit de skal. Men vi mener det er galskap å bruke byens beste område til å parkere biler, sier Skjeklesæther.

– Det kan man gjøre litt lenger bort i retning Mølen. Der er det mye billigere også, påpeker Snorradottir.

– Tenk så flott det hadde vært med uteservering på Torget, sier Wibe.

– Jeg vet om andre byer i Europa hvor man stenger av torgområder og flytter serveringsstedene ut. Dit kan det komme tusenvis av mennesker på en helt vanlig hverdag, forteller Holtan.

– Vi har absolutt mulighetene til noe lignende i Halden. Det er snakk om å ta det beste fra flere ideer og tilpasse dem byen og innbyggerne. Torget ligger der, vi må bare ta det i bruk, konstaterer Snorradottir.

Håper på engasjement

Folkemøtet skal ledes av Jon Morten Melhus. Han er forfatter, humorist og foredragsholder. Han har sterk tilknytning til Halden etter å ha bodd her i mange år.

– Han er veldig dyktig, og vi har tro på at han skal klare å drive kvelden og debatten framover og få fram ideer og meninger som tilhørerne har, sier Skjeklesæther.

– Med hans bakgrunn kommer det til å bli et underholdende så vel som et konstruktivt møte, sier Holtan.

Et panel bestående av blant andre nevnte Holtan, folk fra kommunen og arkitektkontorer skal innlede, svare på spørsmål og delta i diskusjonene.

– Men det viktigste her er at personene som kommer, er aktive og deltar, sier Skjeklesæther.

– Utviklingen er i gang

Firkløveret er opptatt av at det ikke er helt nye og ukjente tanker de kommer med.

– For det første har vi kulturplanen som er et politisk styringsdokument. For det andre er området ved Torget og Indre havn allerede i ferd med å bli byens sosiale sentrum. Her møtes folk på privaten og i jobbsammenheng, så den utviklingen er i gang, påpeker Skjeklesæther.

Nå håper de at haldensere som bryr seg om Halden, Sydsiden og Torget spesielt kommer på neste ukes møte.

– Vi har fanget opp signaler fra forskjellige hold om at fokuset på Torget har blitt forsterket. Vårt mål med å arrangere dette møtet å gi dem som har myndighet til å gjøre noe, et skikkelig dytt i ryggen til å gjøre noe, avslutter Tom Skjeklesæther.