Tømmerdriften vil foregå fram til rundt 20. desember.

Advarer

Det siste Glommen Mjøsen skog ønsker er at barn leker på tømmeret.

I en melding skrives det:

"Glommen Mjøsen skog vil utføre tømmerdrift i nevnte område fra 3.desember og fram til ca 20.desember. Det vil i denne sammenhengen bli krysning av lysløypa i området. I kryssningspunktet vil det bli kavlet opp virke, det vil si legges tømmer på lysløypa.

Deretter legges kvist og topper oppå dette igjen, slik at maskinene kan krysse uten at verken løype eller tømmer tar skade av dette. Tømmeret som ligger her vil fjernes helt til slutt når drifta er ferdig.

Siden dette er et populært turområde er det viktig å huske på: Sikkerhetsavstand til maskinene er 80 meter. Det vil si at man skal ikke gå nærmere maskinene enn dette.

Tømmeret vil kjøres fram til veien som går inn til Fossbyfeltet. Her er det svært viktig at ingen klatrer på lunnene, da disse fort kan rase og utgjøre stor fare. Tømmerlunner er ingen lekeplass!

Noe av tømmeret på velteplassen kan bli liggende til over nyttår. Husk at en tømmervelte er like farlig om den er liten eller stor».