Både Hanne-Merete Jensen og Tom Skjeklesæther har langet ut mot Allsang på Grensen i HAs spalter og hevder TV-programmet har null betydning for kulturlivet i Halden.

Helt håpløst

- Det er direkte feil og helt håpløst å skrive at allsangen er uten betydning for Halden og kulturen, fastslår Tom-Erik Sandberg. Og han har tall som han mener kan dokumentere betydningen allsangen har for Halden.

Les også: Allsang er helt uten betydning for Haldens kulturliv.

Les også: Gamle sanger om igjen.

Gagnet Skjeklesæther

Han hevder sågar at Skjeklesæther selv har nytt godt av allsangen.

- Tom Skjeklesæther var involvert i et arrangement i Brygga kultursal nå i høst, Brødrene Colbjørnsen. Dette arrangementet støttet vi med 50.000 kroner i tjenster som de fikk til kostpris. Det ville vi aldri kunne gjort dersom det ikke var for Allsang på Grensen, og det er bare ett lite eksempel, sier Sandberg.

Bare synsing

Han mener kritikerne driver synsing, mens han selv kan vise til fakta.

Sammenhengen forklarer han nærmere ved å bruke offisielle tall fra statistikknett.no.

- Faktum er at 25 prosent av vår årsomsetning kommer fra den 45 dagers perioden hvor Allsang på Grensen blir arrangert. Og hadde det ikke vært for denne perioden ville vi ikke kunnet drevet hotellet på den måten vi gjør i dag. Vi bruker fra 300-500.000 kroner på ulike former for sponsing, støtte og honorarer til lokale artister årlig. Dette hadde ikke vært mulig uten de gode sommertallene, fastslår han.

Det er tallene fra fire Halden-hotell som ligger inne på statistikknett.no. Dette er norsk reiselivs offisielle tall.

Millioner av kroner tilbake til Halden

Disse tallene viser blant annet følgende: For 10 år siden, i 2005, så var antall overnattingsdøgn på hoteller i Halden i perioden fra juni til august 8.827. Samme periode i 2015 var tilsvarende tall 19.823, altså mer enn en fordobling.

- Det store hoppet kommer fra de første årene med Allsang på Grensen, og siden har tallene stabilisert seg på et høyt nivå, forteller Sandberg.

I samme periode har omsetningen steget fra 4,9 millioner til 10,8 millioner kroner. Også det mer enn en fordobling.

- Og dette er kun omsetning fra losji. Frokost og alle andre måltider, samt alt disse gjestene bruker på parkering, minibar også videre kommer i tillegg. Det betyr at omsetningsøkningen bare for fire av byens hoteller utgjør cirka 10 millioner kroner, hevder Sandberg.

Han sier videre at det å drive hotell i Norge er knalltøft og det er takket være de gode sommermånedene at hotellene i Halden klarer å drive så bra.

- Å leie et hotellrom koster det samme i dag som 25 år siden. Det er en knalltøff bransje. Men for vår del er det altså den viktige sommerperioden som gjør at vi kan drive så bra og bidra økonomisk til en rekke ulike lag og foreninger i Halden, sier han.

- Kulturen nyter godt av allsangen

Dette gagner også kulturen

- Det er for eksempel årsaken til at vi kan ha lokal trubadur tre kvelder i uka gjennom sommeren. Kongens brygge bruker mange lokale artister, jeg tror neppe det hadde vært mulig uten den gode sommeromsetningen. Man skal faktisk ikke lenger enn 10 år tilbake i tid før Halden var stendødt om sommeren, mener Sandberg.

Etter hvert har det kommet flere arrangement i Halden som også bidrar. Men de faktiske tallene viser altså et kraftig skille med allsangens inntog i byen.

Jensen og Skjeklesæther har påpekt at publikum kjører rett ut av byen etter tv-innspillingen.

-Ja, mange gjør sikkert det. Men faktum er at minst 10 prosent blir her og legger igjen penger i byen, for hotellene er fulle, kommenterer Sandberg.

- Allsang er et næringsprosjekt

- Jeg tror ikke at kritikerne forstår at Allsang på Grensen er et næringsprosjekt. Skattepengene fra ansatte i vår bransje og det som betales tilbake til lokale lag og foreninger for dugnad på festningen, er alene mer enn kommunens økonomiske bidrag. Og de må ikke tro at de pengene som brukes på allsangen hadde tilkommet kulturbudsjettet, hvis man hadde kuttet ut å støtte allsangen.

Allsang på Grensen er kjempeviktig for byen, avslutter Hotell-direktøren, som innrømmer at han er oppgitt over det han mener er synsing som ikke er basert på fakta.