Han bør, som folkevalgt, gjøre tydelig rede for hva han mener med «kulturelite»

Av