Tok 19 for å prate i mobilen på innfartsåra

Utrykningspolitiet avholdt fredag ettermiddag en kontroll på riksvei 204. Det ga nedslående resultat.