MENINGER

Halden kommune har utlyst ikke mindre enn tre rektorstillinger på en gang, og det er ikke første gang. Utlysningen føyer seg pent inn i den lange rekka av ledige rektorstillinger i byen vår de siste årene. «Turn-overen» i rektorstolene er i våre øyne urovekkende høy. Det er bare ved en håndfull skoler den øverste lederen har hatt jobben i flere år.

Det kom inn 17 søknader til de tre jobbene. Men det vare bare en spesifikk søker til de ledige jobbene ved Strupe ungdomsskole og Kongeveien skole. Det er to av de største skolene vi har i hele kommunen. Det er ikke noe godt signal. Men det er en trøst at begge de to som er konstituert som rektor ved disse skolene åpenbart ønsker å fortsette i jobbene sine på permanent basis. Begge har søkt.

Vi har tidligere påpekt viktigheten av å gjøre rektorstillingene i Halden-skolene attraktive for gode skoleledere. Også utenfra. Det er svært få av den kategorien på denne søkerlista. Det bør uroe kommunedirektør for undervisning, Kent-Arne Andreassen. For så vidt også andre aktører i kommuneledelsen, samt FAU.

Halden-skolene har vært under sterkt press lenge. Undervisningssektoren har måttet ta en betydelig del av ROBEK-støyten, og ettervirkningene av den. Vi vet at frustrasjonen har vært stor blant mange som jobber i skolene i kommunen vår. Aller tyngst er det nok for dem som sitter med det økonomiske ansvaret: rektorene.

Lønna de får er ikke akkurat imponerende. De føler heller ikke at de får kompenserte frafallet av fordeler lærerne har. Rektorene har langt mindre muligheter for fri og avspasering. For dem er skoleåret atskillig lenger. Nå er det nok ikke lønna som først og fremst motiverer skolefolk med lederambisjoner til å søke. Men følelsen av å bli verdsatt er viktig. For alle. Å få dårlig betalt virker demotiverende. Andreassen bør ta innover seg at Halden-skolene ikke er så attraktive å lede som ønskelig. Hva gjør han med det?