To sportskjeder avkrefter etablering i Halden – én vil ikke svare

Sport1-gruppa og MX sport har ingen planer om å åpne sportsbutikk på Tista Senter. Mens XXL vil verken bekrefte eller avkrefte.