Halden kommune er en av tre nominerte til Klima Østfold-prisen.

Det skriver Klima Østfold i en pressemelding.

De andre nominerte er Moss kommune ved Moss havn for grønn mobilitet og logistikk, og Fredrikstad kommune for helhetlig areal- og transportarbeid.

Klimavennlige bygninger

Det er Haldens to nyeste bygninger som kvalifiserer kommunen til en finaleplass i klimakonkurransen, nemlig Bergheim bo- og aktivitetssenter og Kongeveien skole.

De er begge bygd i massivtre. Det betyr at de er bygd med tykke, store treplater som er krysslimt. Det er sterkt nok til å kunne brukes i bærende konstruksjoner og erstatte konvensjonelle byggematerialer i stor grad.

Les også

Snart flytter demente inn i gigantiske Bergheim

Massivtre er klimavennlig fordi tre er fornybart og dessuten lagrer karbon hele byggets levetid. Byggene ble oppført i massivtre som følge av politikernes ønske om å benytte tre som byggemateriale i større grad.

Utstrakt bruk av tre er i tillegg er bra for både miljøet og arbeidsmiljøet ettersom prefabrikkering gir redusert avfall og maskinbruk. I tillegg rapporterer mange om at innemiljøet oppleves godt i bygg med utstrakt bruk av tre.

De to byggene er også forsynt med energibrønner og vannbåren varme som er svært effektive løsninger.

– Viktig bidrag fra Halden

Halden kommune vant Klima Østfold-prisen i 2019. Da var det elbil- og elsykkeldeling samt biogass-satsing som sikret seieren.

– Halden kommune jobber på tvers av enhetene for å oppnå fossilfri transportsektor: Både med tjenestebiler og renovasjonskjøretøy. Tiltaket har dessuten en særdeles stor overføringsverdi til tilnærmet alle andre kommuner og er et viktig bidrag i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sa lederen av Klima Østfold, René Rafshol, om fjorårets tildeling.

Etableringen av den første fyllestasjonen for biogass i Halden fikk også skryt.

– Dette kommer både kommunen, innbyggere og næringsliv til gode. Biogassen er i tillegg lokalprodusert fra Norske Skog Saugbrugs, noe som gjør det hele enda bedre.

Juryen bestemmer

Klima Østfold-prisen hyller gode klimatiltak i offentlig regi i regionen. Som tidligere år har det blitt avholdt en åpen nominasjonsrunde før juryen velger én vinner blant Klima Østfold-kommunene.

Juryen består av daglig leder i Klimapartnere Østfold, Fylkesmannens direktør for klima og miljø, og leder av Klima Østfold.

I evalueringen blir nominasjonen vurdert på blant annet disse kriteriene:

  • Tiltak som kutter direkte klimagassutslipp og/eller som bidrar til en langsiktig omstilling til lavutslippssamfunnet. For eksempel tilrettelegging av infrastruktur, produksjon av fornybar energi, effektivisering/reduksjon av ressursbruk, sirkulærøkonomi.
  • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.

Det kan være tiltak som er gjennomført av kommunale virksomheter alene, eller rettet mot/i samarbeid med næringsliv, inkludert primærnæringene, befolkning eller organisasjoner.

Vinneren kåres torsdag

Prisen deles ut under Klimarådsmøtet på Inspiria Science Center torsdag 27. februar.

Klima Østfold er et samarbeid mellom kommuner i Østfold-regionen, Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken om innsatsen for å begrense klimaendringene.