Totalt 104 000 sigaretter og 76 kilo tobakk ble beslaglagt av tollere fra Oslo og Svinesund.

– To menn bosatt i Akershus kjørte over den gamle Svinesundsbrua med noen timers mellomrom, men tollerne stoppet kjøretøyene, opplyser Tolletaten.

Tollbeslagene utgjør 608 000 kroner i unndratte avgifter.

Kontrollene ble gjort 5. januar.