Egil Hult er sentralstyremedlem i TTIF gjennom flere år, og jobber til daglig som fagansvarlig i vei, park og idrett i Halden kommune.

– Hvorfor akkurat nå?

Han er en av tre personer som hvert år sitter med prioriteringslista til spillemidler.

– Jeg er ikke saksbehandler her, men en av tre som sitter med listene. Hvorfor dette kommer opp plutselig nå kan en bare spekulere i. Jeg har jobbet med dette i flere år, og TTIF har flere ganger tidligere stått på den lista.

– Jeg snakker ikke med politikerne, og har full kontroll på hattene mine, sier Hult.

Blander ikke rollene

Han mener det er umulig å unngå slike saker i en liten by som Halden.

– Jeg synes det blir litt for dumt. Det må jo bare krasje noen ganger. Det som er viktig er jo jeg ikke blander rollene. Men misforstår meg rett, de må gjerne behandle saken i utvalget. Det er helt greit. Jeg nekter ikke på at jeg har vært med på møtene. Jeg har ingenting å skjule, sier Egil Hult.

Har ikke vært på møter

TTIF-leder Tron Grandal forteller at Hult ikke har vært med på møtene om utvidelse av hallen nettopp for å unngå dobbeltroller.

– Han var bare med da vi i januar inviterte politikerne og Halden Idrettsråd til befaring. Ellers er det andre i TTIF som har jobbet med saken, sier Grandal.

Vil ikke svare nå

Kultursjef i Halden kommune Stein Wilhelmsen sier følgende om saken:

– Det er reist et spørsmål om habilitet til onsdagens utvalgsmøte. Det er ikke noen stor problematikk rundt dette. Saken er ikke avklart, men jeg kan ikke svare konkret på det nå, sier Wilhelmsen.

Idrettsrådet er negative

Halden Idrettsråd er klare i sin tale når de nå har kommet med sin uttalelse vedrørende utvidelse av Tistedalshallen.

«Det presiseres at Halden Idrettsråd støtter TTIF i utvidelsen av idrettshallen, men ikke den finansieringsplanen som legger opp til at Halden kommune skal sitte med store deler av kostnadene. Området hvor hallen skal utvides er etter vår kjennskap ikke regluert og det er normalt å tenke at dette vil ta lang tid», skriver HIR i sin uttalelse.

De ønsker ikke å støtte en slik finansiering ut fra et likhetsprinsipp.

Urettferdig finansiering

«De seneste tre årene har ikke Halden kommune tildelt noe midler til vedlikehold av klubbenes egne idrettsanlegg og de er det mange av i Halden. For eksempel Halden Skiklubb, Idd SK og Berg IL. Utfra et likhetsprinsipp kan vi ikke støtte en slik finansiering av hallen».

I tillegg mener HIR at den nye arbeidsgruppa for hall i Halden må få gjøre sitt arbeid først.

Må gjøre ferdig utredning

«Kommunestyret vedtok på sist møte et mandat for en gruppe som skal utrede ny idrettshall i Halden. Denne gruppa må få ferdigstille sitt arbeid før det gjøres ytterligere vedtak vedrørende bygging av ny idrettshall i Halden».

Brevet er underskrevet av HIR-leder Per Nordlie.