HA omtalte i går at det har kommet en habilitetssak i forhold til Egil Hult, som sitter i TTIFs hovedstyre og samtidig er fagansvarlig i vei, park og idrett i Halden kommune.

Saken ble behandlet av hovedutvalg for kultur og samfunnsutvikling onsdag kveld som avgjorde at Hult var inhabil.

Rådmannen trakk sitt forslag til prioriteringsliste for 2016, som inneholdt følgende anlegg:

  1.  Tistedalen skianlegg-idrettshus, TFL.
  2.  Utvidelse av redskapsbod, Berg IL.
  3.  O-kart, Høiås/Venås, Halden Skiklubb.
  4.  Kunstgress Risum, Idd Sportsklubb.
  5.  Rehabilitering og utvidelse av Tistedalshallen.

I stedet endret rådmannen lista i møtet og fremmet forslaget uten punkt 5.

 

– Jeg heier på Kvik ...

– Jeg har lest denne lovparagrafen 30 ganger i dag og er uenig i den konklusjonen man har kommet til her. Vi fremmer derfor rådmannens opprinnelige innstilling med Tistedalshallen på lista, sa Paul Kristiansen.

Litt humor i politikken og latter i salen ble det også da Kristiansen understreket følgende:

– Og jeg er ikke engang tisdærning. Jeg heier på Kvik.

Etter et gruppemøte valgte likevel posisjonen å støtte forslaget om å fjerne Tistedalshallen fra den prioriterte handlingsplanen for anleggsutbygging i 2016.

Etter møtet sa Paul Kristiansen følgende til HA:

– Jeg mener dette er et politisk spill for å stoppe Tistedalshallen. For meg så er man ikke inhabil selv om man jobber i kommunen og sitter i styret i et idrettslag. Dersom han hadde hatt noe personlig å vinne på dette hadde det vært en helt annen sak, utdyper Kristiansen.

Han poengterer videre at det er mangel på hallkapasitet og at det derfor er viktig å få plass utvidelsen av Tistedalshallen. Han regner med at opposisjonen også vil følge opp saken i kommunestyret torsdag ettermiddag.

Tilbakeviser politisk spill

 Leder i HKS, Joakim Karlsen (V), er ikke enig i påstandene fra Paul Kristiansen.

– Vi fikk et veldig klart framlegg fra rådmannen, gjennom hans representant i møtet, som har vurdert at saksbehandleren er inhabil. Slik jeg ser det skal det da svært tungtveiende grunner til for at vi ikke skal ta rådmannens innstilling til etterretning, sier utvalgsleder Joakim Karlsen.

 – Vi må bare jobbe videre

Det er for tidlig i prosessen til å behandle Tistedalshallen nå. Det skriver ordfører Thor Edquist i en e-post til TTIF.

– Dette gjør at vi ikke kan få spillemidler i 2016. Men det er ingen krise for oss, vi skal fortsatt jobbe for å få utvidet Tistedalshallen, sier TTIF-leder Tron Grandal. Edquist skriver videre:

«Vi vet nå av erfaring da budsjettet for to år siden ble underkjent av Fylkesmannen i mars måned, slik at nytt måtte lages, da vi ikke fikk godkjent låneopptak til dagsenter for psykisk utviklingshemmede på Båstadlund.

Summen av alt dette gjør at jeg dessverre må trekke den konklusjonen at det er altfor tidlig i prosessen å behandle denne saken nå.

Jeg setter den selvfølgelig opp til behandling senere, men først når alle formalia er i orden.»

 

– Jobber for å realisere hallen

Egil Hult var selv til stede under møtet i HKS.

– Dette er ikke noen endelig slutt for hallprosjektet i Tistedal. vi jobber fortsatt for å relansere prosjektet, men det vil ta lengre tid, sa han til HA etter møtet var slutt.

Hult forventer også at saken vil komme opp i torsdagens kommunestyre.

Hult er ikke enig i at han er inhabil.

– Det blir vanskelig i et lokalsamfunn som Halden dersom ansatte i kommunen ikke kan ha verv i frivillige organisasjoner, sier Hult.

Han er også spent på hvilke konsekvenser dette vedtaket vil få for håndballen i Halden og dispensasjonen i forhold til bruk av Remmenhallen.

– Men jeg vet jo ikke hvilke signaler kommunen har fått av håndballforbundet, så det blir bare spekulasjoner sier han.