Hele verden er rystet av korona-krisa, inkludert meg. Jeg trengte en liten «korona-time out» i helgen og leste meg igjennom saksdokumenter som er offentlig tilgjengelig i anledning utvidelse av Tistedalshallen. Gjennomgangen ga meg flere refleksjoner som jeg ønsker å dele nå.

Gavepakke til kommunen

Jeg forutsetter at kommunens politikere er opptatt av å legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge gjennom et aktivt kultur- og idrettsmiljø, uavhengig av hvor i kommunen man bor. Mitt hovedinntrykk er imidlertid at denne saken mer og mer ligner en trenering fra byens administrasjon og politikere. Det virker ikke som kommunens ledelse ser potensialet i å ha TTIF som medspiller, men i stedet argumenterer som at klubben og klubbens anlegg ikke er til glede for kommunen sin befolkning på samme måte som andre anlegg i kommunen.

Jeg gjør oppmerksom på at det er veldig lenge siden Tistedal ikke var en del av Halden kommune. Det framstilles som at politikerne har «gitt bort» 10 MNOK i tilskudd som en gave, og at klubben nå ber om 8 MNOK til. Det er jo stikk motsatt – TTIF sitt hallprosjekt er en gavepakke til kommunen. Ved hjelp av klubben selv, private bidragsytere og statlige tilskudd så kommer kommunen svært billig ut av prosjektet. Prosjektet er i tillegg detaljprosjektert og forutsigbart både i forhold til ferdigstillingstid og kostnad. Dette er viktige faktorer som bør vektlegges i disse tider.

Utvidelsen i Tistedal er budsjettert til 60 MNOK. Sett fra kommunens ståsted har man en ekstern andel finansiering på cirka 70 prosent, dette er sjeldent godt målt mot andre kommunale idrettsanlegg. TTIFs driftsmodell er svært effektiv sett fra alle involverte parter, inkludert kommunen, gitt at man verdsetter private initiativ for å dekke opp hallkapasiteten i kommunen.

Jeg synes det er oppsiktsvekkende at kommuneledelsen i sin administrative innstilling etter min mening ikke ser det, men leter med lys og lykte for å finne argumenter for at prosjektet ikke skal la seg realisere. Jeg skulle gjerne sett dokumentasjon fra kommunen, eller fra andre kommuner for den saks skyld, som viser en bedre finansierings- og driftsmodell for kommunen enn Tistedalshallen.

Ligger på «feil side» av byen

Tistedalshallen er ikke TTIF sin hall alene, den er og vil i større grad bli hele byens hall. Det er nok imidlertid dessverre slik at Tistedalshallen har feil postnummer. Statistisk er det langt vanskeligere å få byens politikere til å investere i infrastruktur og anlegg for å legge til rette for utvikling på denne siden av kommunen. Med unntak av bygging av Tistedal skole har det skjedd svært lite fra kommunens side i Tistedal de siste 25 årene.

Har man råd til å investere 1200 MNOK i byen, så burde man greie å reise 18 MNOK i samlet kapital fra kommunen sin side, selv om anlegget ligger ved Femsjøens bredder. TTIF har vist at de har både evne og vilje til å drifte store idrettsanlegg på en god og kostnadseffektiv måte i en mannsalder, hvorfor i all verden ikke spille på lag med klubben i stedet for å motarbeide den?

Ja, jeg er vokst opp på «feil side» av byen, men stolt av hvor jeg kommer fra. Glade dager med fotball, terrengløp, langrenn, lek og moro i TTIF som en trygg og solid klubb med gode ledere, har formet meg som person, og jeg ser tilbake på tiden med stor glede. Ingen må imidlertid tro at jeg ser dette kun fra et TTIF-perspektiv, jeg er haldenser like mye som andre. Jeg unner alle unge i kommunen, uansett hvilken kulturaktivitet eller idrett de utøver og hvor de bor, gode opplevelser. Da trenger vi gode anlegg og møteplasser.

Os-prosjektet er viktig

Ja, det er flott at det investeres på Os både i forhold til skole og idrettsanlegg, men gjennomfør dette prosjektet på en fornuftig måte i et nært samarbeid med brukere og andre interessenter i et tempo og med et innhold som gjør at man har god kontroll på både planlegging, gjennomføring, kvalitet og kostnad. Det eksisterer ikke godkjente detaljreguleringer og tegninger, tekniske spesifikasjoner gjenstår, svært mange og dyre entrepriser skal igjen ut på anbud, og mange spørsmål er fortsatt ubesvart i forhold til realisering.

Min påstand er at Os-prosjektet, med planlagt ferdigstillingsdato august 2022, blir et konstant kappløp med tiden hvor god kvalitetsstyring av prosjektet blir nærmest umulig, noe som vil fordyre prosjektet vesentlig. En snarlig realisering av Tistedalshallen hadde løst den akutte halltida som både bredde- og toppidretten lever med om dagen, og samtidig gitt Os-prosjektet den tiden det trenger og fortjener for å bli skikkelig gjennomført til en prislapp vi kan leve med.

Et prosjekt til 1200 MNOK er et prosjekt som byens befolkning skal leve lenge med både i forhold til å betale regningen og i bruk. Vi har ikke råd til å feile, den regningen sender vi eventuelt til våre barn.

HTH er viktig for byen

Jeg er ekstremt imponert over det man har fått til med små ressurser i HTH. Takket være klokt og dedikert lederskap, gode grunnverdier og en stå på-vilje som man skal lete lenge etter, har man greid å skape en toppidrettskultur som gjenskaper gode resultater år etter år.

Selv dette miljøet er nå imidlertid på bristepunktet, og jeg håper inderlig ikke politikerne ødelegger et slikt miljø gjennom å torpedere nok en mulighet for å spille i egen by og ha en arena som gjør det mulig å ha akseptable rammevilkår for å drive som en toppidrettsklubb. Tistedalshallen vil gi HTH det nødvendige pusterommet de trenger for å kunne legge planer for mer enn et år av gangen.

Vi var den eneste byen i Norge med toppserielag i håndball både for kvinner og menn. Selv om bildet var noe sammensatt, husker vi hvordan det gikk for jentene. Nå må vi skjerpe oss så vi ikke ødelegger også for gutta.

Invester i menneskelig kapital

Jeg har mine fleste relasjoner både i jobb og privat utenfor Halden. De som ser Halden utenfra, er mer opptatt av kvalitet på skole, helse og kultur enn gammel lokasjonsdebatt når de skal vurdere byens attraktivitet. Halden har etter min mening en unik mulighet til å bli en attraktiv tilflytningskommune, men da må vi dra i samme enden av tauet.

Korona-krisa kommer til å smerte, men den vil gå over. Min oppfordring til politikerne er å tenke langsiktig, legge en god plan som muliggjør en kontrollert gjennomføring av både Os-prosjektet, kulturbygget og Tistedalshallen.

En tilleggsbevilgning på 8 MNOK til Tistedalshallen vil skape gode opplevelser og trygge rammer for tusenvis av haldensere i flere generasjoner. Jeg hører og leser at både administrasjonen og politikerne forteller at vi ikke har råd.

Jeg spør; har vi råd til å la være?