Rett før sommeren ble Tistedal skole sertifisert som «Helsefremmende skole» og fikk like etter et tilskudd på 240.000 kroner av Sparebankstiftelsen DNB etter en søknad med prosjektnavnet «Få det beste ut av Femsjøen».

Tilskuddet har gått til 15 kanoer og 28 kajakker i ulike størrelser, i tillegg til årer, vester og materialer til oppbevaring. Samt kurs av Oslofjordens Friluftsråd med 11 ansatte på Tistedal skole.

Heldig med Femsjøen

Kort fortalt var jeg(Tor-Håkon) litt lei av å se på at vi har en så fantastisk beliggenhet som vi har, men at Femsjøen omtrent ikke har vært tatt i bruk, så jeg bestemte meg for å sende en søknad sammen med vårt ivrige FAU til Sparebankstiftelsen DNB. Jeg hadde vel egentlig ikke tro på at den kom til å gå gjennom, så sjokket var ganske stort når en hyggelig fyr fra DNB ringte og gav den gledelige beskjeden.

Som RØRE-ambassadør og kontaktlærer med idrettsutdanning er jeg opptatt av at barna skal få oppleve mange ulike aktiviteter, slik at de forhåpentligvis oppdager gleden ved å være i bevegelse, og da også får en fysisk aktiv livsstil senere. Det må også sies her at vi jo er heldige med at Femsjøen på denne siden er veldig langgrunn, slik at det er enkelt å drive trening i padling og vanntilvenning med barna på en trygg og forsvarlig måte. Jeg tenker jo at neste steg også bør være at vi flytter svømmeopplæringen vår hit, fremfor å busse elever til et basseng på Remmen, men det er ikke min avgjørelse å ta.

I tillegg har vi jo muligheten til å bruke de i mange ulike fag! Som et eksempel har vi en Fiskeørn ute på den ene øya rett på utsiden her. Det er liten vits i å vise barna en fugl i en bok, når man kan ta de med for å observere den selv! I tillegg er nå mange lærere fra oss med «SEFAL»-prosjektet, som står for «Senter for fysisk aktiv læring» i regi av Høgskulen på Vestlandet, der de tar 15 studiepoeng i fysisk aktiv læring. Fysisk aktiv læring innebærer kort fortalt at man kombinerer ulike fag med bevegelse, og slikt sett går dette utstyret perfekt inn i at vi nå skal være med på det prosjektet. Vi kan lage til mange ulike oppgaver som vi kan løse på en hyggelig leirplass utendørs.

Blir kurset

240 000 kroner har blitt brukt til 15 kanoer og 28 kajakker i ulike størrelser, i tillegg til årer, vester og materialer til oppbevaring, samt kurset som nå Oslofjordens Friluftsråd gjennomførte med 11 av våre ansatte. Kurset ga oss inspirasjon, ideer og råd for hvordan vi best mulig kan tilrettelegge for aktivitet i vannet med barna. Hyllene for oppbevaring har vi bygget selv. Vi har et kollegium på Tistedal nå hvor folk hiver seg rundt, hjelper til og blir med på slikt som dette, og også et FAU som bidrar, noe som gjør jobben som RØRE-ambassadør veldig givende og gøy!

Til uka skal vi ta en tur til en av øyene med store deler av personalet på kveldstid, og så er neste steg å ta med seg elevene ut i kontrollerte former. Vi jobber også med at flere skoler og andre ansatte i kommunen skal kunne bruke de, og også evt. et samarbeid med TTIF på kveldstid.