Tistedalens Musikforening har gullkantede tradisjoner som et av landets ledende amatørkorps med stiftelsesdato 12. mars 1871. Utgangspunktet var Saugbrugs Hornsekstett, senere Saugbrugssekstetten. Flere kjente dirigentnavn, ofte med utspring i Forvarets Distriktsmusikkorps Østlandet, har satt sitt preg på korpset, ikke minst marsjkongen Oscar Borg.

Neste år runder korpset 150 år, og hva er mer naturlig enn at det markeres med egen jubileumsbok ført i pennen av den lokalhistorisk kompetente Roger Prang. Men det som overrasker når en leser HA, er bokas tittel: «En fanfare for Tis´dærsmusikken». For å holde oss til temaets terminologi klinger dette umusikalsk. Ordenes valør er fraveket og en høyst uønsket assosiering med toalett og urinal oppstår. Årsaken er at forfatter og bokkomité ikke har vært påpasselige med å få med den helt nødvendige bokstaven «t» i korpsnavnet. Like lite som en kan ikke utelate nevnte bokstav i stedsnavnet Tistedal, er de samme språklige krav ringside her. Den historiske knaggen skriver seg fra elva Tista, hvor til overmål korpsets eget øvingslokale har sin beliggenhet ved elvas utløp.

I min bok «Halden på vinyl og CD» framheves flere av det snart jubilerende korps prestasjoner, ikke minst deres plateutgivelse med lokale marsjperler komponert av navn som Oscar Borg, Knut Brevig, Leif Ryan og Carol Sandberg. I tillegg har korpset helt fram til i dag hatt stor kulturell betydning for det lille arbeiderstedet. Med vaiende flagg og marsjtoner ved større arrangement på Tistedal Stadion og i Bjørnstadbakken var Tistdærsmusikken en selvfølge.

Som ektefødt tistedøl, i tråd med de kjente tre krav om å bli tatt imot av jordmor Alma Hellgren, hoppe i Ræbben og gå på vårsprø is over Femsjøen, blir det primitivt og uverdig å registrere at vårt kjære musikkorps, og dermed også stedet Tistedal, blir påført en så sleivete omgang med ord som denne boktittelen.

Vi innfødte, urinnvånerne, står nemlig i fare for å bli urin-vånere. Det vil vi helst unngå.

På sosiale medier, spesielt på Facebook, har en komiker fra Sarpsborg raljert den siste tiden om den mobbing han har måttet tåle fordi alle nærmest humrer når han sier han kommer fra Østfold og Sarpsborg. Vi husker vel alle Raymond-debatten for noen år tilbake. Vi fra haldenregionen får til det kjedsommelige hint om de tykke ellæne.

Men det er ikke nødvendig å gjøre det verre enn det er. Derfor vil jeg henstille til forfatter og bokkomité av Tistedalens Musikforenings 150 års jubileum om å korrigere boktittelen til å bli TIST´DÆRSMUSIKKEN.