Det skriver Halden kommune i en pressemelding mandag kveld.

Tirsdag kveld etter stengetid flyttes koronasenteret fra Os til Svinesund testsenter i Sponvikveien. Fra onsdag morgen 13. januar vil testingen av haldensere skje på samme sted som testingen av de som krysser grensen.

– Selv om testingen av haldensere nå skal gjøres på samme sted som testingen av dem som krysser riksgrensen, så vil dette organiseres hver for seg. Det blir et eget kjørefelt for haldensere som skal testes, slik at de ikke må stå i kø sammen med de som krysser grensen. Testingen av haldensere skal også foretas i en egen brakkerigg på Svinesund, sier enhetsleder helsehus, Solfrid Ramdal, i Halden kommune.

Bestilling av test

Alle haldensere som trenger en koronatest, skal fortsatt bestille tid til dette som før. Det er ikke drop in.

Her bestiller du test.

Timebestilling kan også gjøres via koronatelefonen som har nummer 488 85 200. Koronatelefonen er åpen hverdager klokken 9 - 18, samt lørdager og søndager klokken 10 – 18. Nettbestilling er alltid åpent.

Grensependlere som jobber for en arbeidsgiver i Halden, vil også kunne ta sine koronatester ved Halden kommunes anlegg på Svinesund når Os stenges. Disse skal da testes ved samme teststasjon som øvrige haldensere og ikke i køen med andre som krysser grensen. Også lokale grensependlere må ha bestilt time på forhånd. Haldensere som trenger en koronatest og ikke selv kan klare å komme seg til Svinesund testsenter, må ringe koronatelefonen for å bestille test. Det vil da kunne bli tilrettelagt for en alternativ løsning.

Bedre arbeidsforhold

Halden kommune skriver i pressemeldingen: Flyttingen til Svinesund er viktig for å kunne tilby gode arbeidsforhold for kommunens ansatte. I tillegg er det begrenset hvor lenge aktiviteten kan være på Os grunnet byggeplanene der.

– Ved å flytte koronasenteret til Svinesund får vi gitt våre dyktige medarbeidere mye bedre arbeidsforhold enn hva vi har hatt i sentrum. Nå skal alt av koronatesting gjennomføres innendørs og det er en nødvendighet nå som vinteren er kommet, sier Solfrid Ramdal.

Det nye testsenteret på Svinesund gir også de ansatte bedre pauserom, garderober og nødvendige møterom. I tillegg er området bedre tilrettelagt for trafikken som kommer med et slikt senter.

Det er ikke bare koronatestingen av haldensere som flytter til Svinesund. Også bemanningen av koronatelefonen flytter til Svinesund.

En stor arbeidsplass

Koronasenteret på Svinesund har vært i voldsom utvikling gjennom desember og januar. Lille julaften flyttet testingen av alle som krysser grensen fra det midlertidige anlegget som var ved tollstasjonen og til det nye mer permanente anlegget på naboeiendommen i Sponvikveien.

I Sponvikveien er det etablert et stort område på 13.000 kvadratmeter som skal brukes til koronatesting. På dette området er det etablert fire brakkerigger til testing. Tre av disse skal brukes til testing av de som krysser grensen, mens den fjerde riggen skal brukes til testing av haldensere og grensependlere som jobber i Halden. I hver rigg kan det testes to personer samtidig.

Det er etablert en brakkerigg med møterom, kontorer og garderober for koronatelefonen og de som jobber med testing av haldensere, samt en brakkerigg med garderober og pauserom for de som tester ved grensepassering. Ytterligere en brakkerigg er planlagt for å kunne tilby nødvendige garderober til alle ansatte anlegget snart vil ha. Fra 2. januar ble det nye regler om at nær alle som krysser grensen skal testes, så etter det har aktiviteten økt betydelig. Halden kommune rekrutterer derfor en rekke personer til Svinesund testsenter.

Mens testingen av haldensere er en vanlig kommunal virksomhet, er testingen av de som krysser grensen et nasjonalt oppdrag Halden kommune utfører for Helsedirektoratet.