Vil slå sammen tingrettene i Halden, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg

SLÅS SAMMEN: Sorenskriverne og fagforeningen Parat vil jobbe for å slå sammen tingrettene i Halden, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss.

SLÅS SAMMEN: Sorenskriverne og fagforeningen Parat vil jobbe for å slå sammen tingrettene i Halden, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Domstolene i Halden, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg har inngått en intensjonsavtale om å slå seg sammen i et nytt felles tinghus innen 2024.

DEL

29. januar om mulig sammenslåing av domstoler i Østfold.

De tillitsvalgte fra Parat, dommere og domstolslederne ved tingrettene i Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg har ifølge intensjonsavtalen stilt seg positive til en slik sammenslåingsprosess. Intensjonsavtalen er underskrevet av samtlige sorenskrivere i byene, samt tillitsvalgte for Parat.

Det er verdt å merke seg at Fredrikstad Tingretts sorenskriver Arnfinn Agnalt nå også er sorenskriver i Halden tingrett.

  • Strukturprosessen skal ha følgende hovedmål:
  • En mer effektiv ressursutnyttelse/saksbehandling - Et mer ensartet domstoltilbud til befolkningen i Østfold
  • Økt kvalitet og kompetanse
  • Mindre sårbarhet
  • Raskere og likestilt digitalisering
  • Styrket sikkerhetsarbeid i det nye tinghuset
  • Bedre rekruttering
  • Styrket ledelse

- Samlokaliseres i 2024

I 2020 skal embetet som sorenskriver i Østfold tingrett lyses ut. Fra høsten samme år eller lvinteren 2021 etableres den nye tingretten.

Etter etableringen skal tingretten samlokaliseres i nytt tinghus så snart som mulig. Målet er at samlokaliseringen skal skje innen 2024.

Det legges til rette for en utvidelse av avtalen dersom Heggen og Frøland tingrett vil delta i strukturprosessen.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags