– Tingretten i Halden er truet! Kan bli lagt ned før jul

REAGERER: Ordfører Anne-Kari Holm skriver at vi risikerer at tingretten i Halden blir lagt ned før jul.

REAGERER: Ordfører Anne-Kari Holm skriver at vi risikerer at tingretten i Halden blir lagt ned før jul. Foto:

Av
DEL

Ytring Regjeringen og Frp har planer om å legge ned tingretter i hele landet gjennom en hastebehandling i Stortinget!

Forslaget innebærer at man vil opprettholde rettsstedene, men mister statusen som egne tingretter. I tillegg har minstebemanningskravet forsvunnet fra forslaget, så mange av rettsstedene ikke blir annet enn tomme skall.

Forslaget vil innebære at det vil bli stadig færre saker som behandles i de gamle tingrettene og sakte men sikkert vil fagmiljøene sentraliseres. Kostnadene ved et lokale som ikke brukes blir fort for stor for domstoladministrasjonen og på en, to tre ender man opp med kun de 23 hovedsetene!

I mai lovet FrP at de ville støtte kravet om å stanse nedleggelsene av tingrettene som Regjeringen foreslo.

Her i Halden sto Frp bak det forslaget som fikk flertall i Stortinget som kunne sikre at Halden beholdt tingretten.

Men i forbindelse med budsjettbehandlingen har Frp sentralt planer om å bryte dette løftet.

Dette vil medføre at Halden tingrett blir lagt ned allerede før jul, sammen med over 40 tingretter over hele landet! Dersom dette skjer, har Frp et formidabelt ansvar!

Det er vanskelig å se hvordan befolkningen, næringsliv, politiet og kommunene i Indre Østfold i fremtiden med dette forslaget vil bli sikret domstoltjenester som i dag.

Forslaget bidrar heller ikke til å sikre juridiske kompetansearbeidsplasser fordi man ikke lenger går inn for en minimumsbemanning ved hvert rettssted.

Vi risikerer at det juridiske miljøet og kompetansearbeidsplassene blir borte som sorenskriver Rolf Ytrehus skrev i sin høringsuttalelse den 29. mai.

Erfaringsmessig vil advokatfirma, politiet og andre brukere av domstolene flytte sine ansatte dit det er en tingrett, noe som skjedde i stor grad etter forrige domstolsreform.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken