Stortingsrepresentant Erlend Wiborg skriver i sitt tilsvar til undertegnede at FrP ikke har planer om å støtte Regjeringens forslag om å legge ned Halden tingrett og de øvrige over 40 andre tingrettene i Norge. Det er bra. Wiborg sier videre at Frp ikke har tatt stilling til om de vil støtte Regjeringens forslag der man beholder rettsstedene, men endrer rettskretsene! Det er jo nettopp poenget, Erlend Wiborg, det forslaget er en nedleggelse av tingretten, og det hadde vært avklarende om Wiborg bekreftet eller avkreftet om man stod ved vedtakene i Stortinget fra tidligere i år!

Et rettssted kan nemlig være et hvilket som helst lokale. Et rettssted er med andre ord ikke en tingrett. En tingrett har sin egen rettskrets og egen ledelse, sorenskriver. Det er noe helt annet! Endres rettskretsene til rettssteder, forsvinner også Halden tingrett! Hva som blir igjen er opp til sorenskriveren i den nye store tingretten, som trolig plasseres i Fredrikstad.

Faktum er at Halden tingrett er blant de mest effektive tingrettene i landet. Halden ivaretar grenseproblematikken mot Sverige samt oppfølging av de innsatte i Halden fengsel. Det er rasjonelt og viktig å ha en egen tingrett i Halden.

Frp bidro til å sikre flertall for å stoppe nedleggelsen av tingrettene i Østfold tidligere i år, deriblant Halden tingrett. Det var vi veldig takknemlig for i Halden. Nå må Frp følge opp dette, og bidra til å sikre Halden tingrett nok en gang, ikke rettsstedet, men tingretten i Halden.