Gå til sidens hovedinnhold

Ting må henge sammen

LEDER

Det er flere viktige temaer i den lokalpolitiske debatten om dagen. Et fellestrekk er at flasketuten ser ut til å peke på Miljøpartiets nestor Øivind Holt. Han leder den såkalte styringsgruppa for arealplanen. Et utvalg som med ett er blitt sentralt i Halden-politikken. Kritikk mot manglende framdrift i arbeidet med ny arealplan er en ting. Noe annet er innspill om sentrumsutvikling og skolelokaler.

Nærmest ut av det blå ville Holt forleden lufte tanken om ikke elevene ved Rødsberg ungdomsskole på sikt kunne flytte inn i lokalene til Gimle skole. Befolkningsprognosene viser at elevgrunnlaget i nettopp Gimle-området vil stagnere i årene som kommer. Det vil bli ledig plass.

Holt fikk raskt motbør. Ikke minst fra Arbeiderpartiet. Gruppeleder Helge Bergseth Bangsmoen gjør det helt klart at partiet hans vil jobbe for å styrke sentrumsskolenes posisjon og betydning i sentrum for å bedre barn og unges oppvekstvilkår i nettopp sentrum.

Det var godt at det skapet ble satt på plass. Ikke minst for alle foreldre, barn og unge som ønsker å bo i sentrum. De fortjener å bli heiet på, og å få forutsigbarhet i planleggingen av livene sine. Det er en opplevelse de ikke akkurat har hatt de siste årene. Og ja, da har vi Os-prosjektet i tankene ...

Det finnes flere eksempler på at politiske beslutninger gjennom flere år ikke har hengt helt sammen:

* Gimle skole ble åpnet for 20 år siden. Allerede nå peker elevtallet nedover.

* Da Brekkerødområdet ble bygget kraftig ut for drøyt ti år siden, eksploderte elevtallet ved Hjortsberg skole. Kapasiteten ble raskt sprengt, og skolen ble stykkevis utvidet. Nå er utviklingen også her på hell.

* Allerede nå er kapasiteten i taket på nye Kongeveien skole. Det er i denne skolekretsen de største utbyggingsområdene i Halden nå skal utvikles. Hva vil dette medføre i framtida?

Det er i slike eksempler at tingene må henge sammen. I flere år nå har debatten gått om viktigheten av å utvikle Halden sentrum til et sted der yngre mennesker vil bo. Nettopp Os-prosjektet skulle bli tidenes satsing for å få dette til. Årene har gått, diskusjonen har gått skyhøyt. Både småbarnsfamilier, idretten og ungdommen venter på at spaden skal stikkes i jorda.

Fremdeles er det i det blå om dette faktisk blir realisert. Om kort tid vil det bli avgjort om økonomien blir svelgbar. Anbudene er kommet inn. Nå skal de gås igjennom før de blir presentert.

For hele Halden krysser vi fingrene. Er det noe vi trenger nå, så er det utvikling av sentrum for framtidas haldensere. Samt en dose forutsigbarhet ...

Kommentarer til denne saken