Kommunestyret behandlet i sist møte henvendelsen fra beboerne i Stenrød-området som vil ha iverksatt tiltak for å redusere hastigheten på biltrafikken i Stenrødveien og Stenliveien. Henvendelsen inneholdt 314 underskrifter som viser at kravet har stor oppslutning.

Det var to forslag som var til behandling i møtet. Forslaget som fikk flertall, vil at det skal innføres en hastighetsbegrensning i området på 40 km. Ønsket fra beboerne var en hastighetsbegrensning på 30 km med fartsdumper. Det andre forslaget som ikke fikk flertall i kommunestyret hadde ikke med seg noen fastsatt hastighetsbegrensning, men overlot dette til administrasjons vurderinger innenfor de fullmakter som er gitt av kommunestyret.

Pensjonistpartiet stemte for at det skulle innføres en hastighetsbegrensning på 40 km/t i nevnte veier. Det ville altså ikke bli flertall i kommunestyret for det som beboerne i området ønsket.

Forslaget som ble vedtatt var da det "nest" beste slik vi så det. Det ble hevdet at det var god grunn til å tro at det som her ble vedtatt ville løse problemene i området.

Pensjonistpartiet vil følge denne saken nøye i tiden som kommer. Hvis ikke tiltaket fører til en betraktelig forbedret trafikksituasjon i området, så vil Pensjonistpartiet ta saken opp i kommunestyret på nytt.

Det er også Pensjonistpartiets klare oppfatning at det i forbindelse med behandlingen av kommunens nye arealplan, er foreslått utbygging som vil forsterke de trafikale utfordringer i området. Det er politiske partier som ønsker at det gjennom samme området skal foretas en ytterligere boligbygging inn i Høyåsmarka, som forutsettes å bruke de veiforbindelser som her er nevnt for utløsning av dette nye boligfeltet. Det å stadig koble til nye utbyggingsområder uten å se på nye veiløsninger i forhold til eksisterende bo-områder, er vi i Pensjonistpartiet imot. At Stenliveien og Stenrødveien sammen med Opalveien skal benyttes til dette formålet er ikke akseptabelt. De som bor i dette området ønsker å bevare sitt boligmiljø og det støtter Pensjonistpartiet fullt opp om. På Stenrød og andre områder i Halden.