Høyres Håvard Tafjord har i et leserinnlegg i HA kommentert min møteledelse. Jeg tillater meg å komme med noen opplysninger.

Det er min oppgave i kommunestyret å sette strek for en debatt, når det ikke kommer nye momenter inn i saken. Når strek settes innebærer det at de som ønsker å ta ordet, må tegne seg på talerlista under neste innlegg. Dette er ofte ordførers eneste mulighet til å få avsluttet en debatt og komme videre på sakslista.

Under siste sak i kommunestyret 10. desember, der kommunedirektøren i en referatsak redegjorde for kostnadene knyttet til Os prosjektet, var det mange som ønsket ordet. Redegjørelsen fra kommunedirektøren var meget grundig. Saken var blitt debattert i over en halvtime og vi var absolutt på overtid. Klokka var over elleve. Jeg satte strek for ytterligere innlegg. Alle som hadde tegnet seg under innlegget etter at strek var satt, kom til orde og de fikk svar på sine spørsmål av kommunedirektøren, også Håvard Tafjord. Etter strek var det 8 representanter som hadde bedt om ordet. Disse hadde 14 innlegg /replikker til sammen. 8 innlegg/replikker var fra Høyre. 3 av disse innleggene/replikkene ble fremført av Håvard Tafjord. Men ettersom strek var satt, fikk han ikke ordet på nytt.

Vi har noen spilleregler som må overholdes. Vi ønsker ingen «polsk riksdag» i vårt kommunestyre.