Jens Bakke i Halden Senterparti jubler for at Viken blir oppløst, samtidig som han forsøker seg på en analyse som i beste fall kan ses på som en enkel forklaring for eget standpunkt. Han mener bestemt at regionreformen var feil. Det er en ærlig sak og mene det, men å forsøke å lage en analyse uten fakta, blir aldri en analyse. I tillegg blir det enda mer spesielt siden Senterpartiet foreslo en tilsvarende regionreform sammen med SV og AP i 2005. Mulig han glemte dette i farten.

Hvis Jens Bakke hadde analysert saksfremlegget om oppløsningen av Viken fra fylkesrådet som hans partikollegaer i Senterpartiet sammen med Arbeiderpartiet står ansvarlige for, burde han sett at det faktisk ikke foreligger en analyse av konsekvenser annet enn de økonomiske, ei heller er dagens tjenesteleveranser gjennomgått for å vise om det har skjedd endringer i Viken.

Flere av oss lurer på hva som var feil med Viken, spesielt når det økonomiske i Viken ikke kan ses på som annet enn en formidabel suksess.

Det er da litt rart at Jens Bakke utelater dette punktet. Mulig det ikke passet inn i hans noe personlige analyse.

Den 1.1.2020 var Viken formelt i drift, selv om fylkestinget ble konstituert 17.10.2019. Det gikk da 2 måneder og 12 dager fram til Koronapandemien traff oss og vi alle måtte tilpasse oss, finne alternative løsninger med fjernmøter og forholde oss til nye regler - en krevende tid for oss alle som varte fram til ganske nylig. Allikevel leverte Viken gode tjenester, en god videregående skole, vedlikehold av veier for ikke å glemme kollektivtrafikken.

Ser vi da på det økonomiske området, viste dette et overskudd i 2020 på 724 millioner kroner. Nå forklarte fylkesrådet at dette nesten var en form for et engangstilfelle. På forrige fylkesting presenterte fylkesråd for finans at overskuddet til Viken i 2021 ser ut til å bli 1,3 milliarder, altså 1300 millioner kroner.

Det er ikke lenger noen tvil. Viken er en formidabel økonomisk suksess, med store finansielle muskler. Muskler til å vise vei!

Ut over de formidable overskuddene, er Viken er en innretning med en ekstrem kraft, som Senterpartiet støttet av Arbeiderpartiet ikke vil lenger vil ha. De vil nå søke om oppløsning og bruke 440 millioner kroner på å få tilbake navnet Østfold. Dessverre ser det ut som Nye Østfold vil bli et fattig og økonomisk handlingslammet fylke sammenlignet med Viken. Nye Østfold vil mangle opp til 175 millioner kroner hvert eneste år samtidig som dette nye fylket vil være avhengig av felles administrative løsninger med de øvrige fylkene i Viken. En litt merkelig og kanskje spesiell løsning.

Forstå den den som kan. Kommunen rundt Nye Akershus har allerede begynt å røre på seg. Disse kommunen vil heller flytte dit enn være med Jens Bakke i hans feiring av Nye Østfold. Kanskje Jens Bakke burde analysere dette også?

Roar Lund er fylkestingsrepresentant i Viken for Høyre