Det er vanskelig i disse valgtider å få politikere til å svare på ubehagelige spørsmål, men en rekke personer i dette landet, også haldensere, er trolig ikke klar over at de vil gå på en skatteøkning på 20 - 30 og kanskje opp til 50 tusen kroner fra neste år.

Om politikerne får det som de vil. Men det er ikke noe man snakker høyt om i en valgkamp hvor skattelette, reduserte bompenger og hvordan man skal gjøre det attraktivt for eldre arbeidstakere å kunne arbeide lengre i yrkeslivet er mer spennende. Så kanskje man bør spørre politikerne før valget om de faktisk mener å øke skattebelastningen for store grupper arbeidstakere, med titusener neste år? I følge media, som jo selvfølgelig kan ha sitert Siv Jensen feil, mener vår finansminister at du må selge ditt hus og et mål store eiendom på, - la oss si 2,5 millioner kroner på Fagerholdt eller i Aremark, for for den summen å kjøpe deg en 30 kvm ett rom sleilighet i Oslo dersom du skal unngå å få en skattesmell på rundt 30-40 tusen som ukependler i 2020. Da forsvinner alle fradrag for din kummerlige hybel i Tigerstaden så det er bare å ta med familien å flytte inn der om man vil beholde jobben. Allerede ahr man siden 2018 fått en skateskjerpelse på kr. 10-15 tusen som ukependler, men nå flesker myndighetene skikkelig til.


Det tragiske er at det rammer mange eldre arbeidstakere, ofte spesialister i sine yrker, som ikke har mulighet til å finne arbeide utenom de store byene. Mange av disse ukependlerne har nok klort seg fast i sin stilling, forsaket mye tid med familien og har klart seg ved at de har hatt et rimelig bosted utenom de dyre byene og levd uken i en liten hybel i storbyen. Men nå er det slutt, nå får man ikke et øre i fratrekk for hverken kjøring, pendling, kostutgifter...og fra 2020 heller ikke husleien til hybelen. Burde kanskje noen flere ukependlere engasjere seg og spørre politkerne om de tror de bidrar til økt sysselsetning blant eldre og alle andre ukependlere ved denne skattepoltiikken? Siden FrP og høyre i sin regjeringstid sammen fikk igjennom skatteendringen så bør kanskje velgerene spørre dem om de faktisk har tenkt å gjennomføre dette?

Det vil de sikkert, og jeg er slett ikke sikker på om alle politikere som må bo på hybel i stortingsperioden blir rammet på lik linje som alle oss andre?