Kjære Roar Vevelstad. Jeg henviser til vårt møte på ditt kontor for noen uker siden der jeg la fram mitt forslag om gratis buss for pensjonister og andre med dårlig økonomi.

Ved slutten av vårt møte fikk jeg inntrykk av at du ville snakke med ordfører Anne-Kari Holm om forslaget. Jeg har ved flere anledninger forsøkt å ringe deg, uten hell. Nå har jeg sett meg nødt til å gå til Halden Arbeiderblad for å spørre hva som har skjedd med mitt forslag, som jeg mener å kunne huske at du bedømte som fornuftig i vårt møte.

Jeg vil igjen minne deg om forslagets eleganse all den tid bussen har 50 seter og allerede kjører, men knapt har passasjerer i tidsrommet ni til halv fire på dagtid. Så hva er det ikke å like med dette forslaget både økonomisk og politisk?

Med vennlig hilsen John Kimberly Mercer (75), nyinnflyttet haldenser siden 2017