Halden Røde Kors mottok med stor sorg budskapet om at Tore måtte gi tapt for sykdommen fredag 18.juni. Ord blir fattige når vi skal beskrive det tomrommet som Tore etterlater seg.

Tore kom som frivillig til Røde Kors for to tiår siden. Han ønsket å gi av sin egen fritid og kjempe mot ensomhet. Derfor var det et naturlig valg for ham å gjøre noe for innsatte i norske fengsler. Ved åpning av høysikkerhetshetsfengselet i Halden i 2010, var Tore allerede en dreven fengselsvisitor som var med på å organisere besøkstjenesten også i dette nye fengselet. I dette arbeidet har han nytt stor respekt blant ansatte og innsatte. Tore var visitoren som med et fast håndtrykk og god øyekontakt markerte for den innsatte at jeg er her for deg. Han ble en god læremester for andre visitorer.

Røde Kors ble i 2015 invitert til å bidra med sine visitorer i politiarresten på Grålum. Bakgrunnen var at den kortvarige frihetsberøvelsen i varetekt kunne oppleves som svært vanskelig for enkelte. Også der var Tore med på å organisere tjenesten som et beredskapstiltak og samtaletilbud fra Røde Kors. Ordningen var banebrytende i Norge.

Tore var alltid en engasjert kollega og pådriver, som bare så muligheter og aldri problemer. Og han var en ekte rødekorser som med sitt humanitære grunnsyn og sin menneskelige varme var vel verdt å lytte til. I 2018 ble Tore utnevnt til æresmedlem i Halden Røde Kors for sitt virke. Og da Norges Røde Kors besøkstjeneste i 2019 feiret sine første 70 års virke for ensomme mennesker, var Tore en selvskreven Østfold-representant.

Våre tanker går til hans flotte familie. Halden Røde Kors har mistet en bauta. Vi lyser fred over Tores minne.