Kari var oppvokst på Vestfossen, midt mellom Drammen og Kongsberg, og studerte etnologi ved universitetet.

Til Halden kom hun i 1972 som prosjektarbeider ved Halden historiske Samlinger. Vidar Parmer var primus motor for å skape et profesjonelt museum her i byen, og at Kari fikk fast jobb som vitenskapelig assistent, tjener Parmer til ære. De var ganske forskjellige av alder, kjønn og politisk ståsted. Kanskje nettopp derfor utfylte de hverandre til beste for museet som ble bygd opp.

Snart kom også Svein Norheim til Halden og fikk en stilling ved det samme museet. De to – Kari og Svein – ble sammen et begrep for haldenserne. Gjennom tiår var de museets ansikt utad i et virke som ikke bare gikk ut på å lage stadig nye utstillinger, men som også innebar aktiv deltakelse i samfunnet både gjennom arbeidet og på fritida.

Skoleelever, institusjoner og foreninger nøt godt av Karis engasjement og kunnskaper. Utallige skoleklasser ble tatt imot av Kari på Berg bygdetun og festningsmuseene. Dessuten stilte hun opp både for museet og som privatperson i mange forskjellige sammenhenger. Selv hadde jeg gleden av å samarbeide med henne gjennom Idd og Enningdalen Historielag der Kari bidro aktivt til utstillinger på Berbydagene og på Gamle Prestebakke.

Den rike tekstilhistorien i Halden var en av Karis hovedinteresser, og hun deltok både i husflidslag og i Norsk folkedraktforum. Mindre kjent er det kanskje at hun var togentusiast. Gjennom flere år ledet hun Norsk Jernbaneklubbs avdeling for Østfoldbanen. Hun stortrivdes blant de røslige gubbene som skrudde på lokomotiver ved Krøderbanen og ved Kråkstad stasjon, og selv tok hun fyrbøtersertifikat for damplokomotiv. Nettopp jernbaneinteressen må ha vært bakgrunnen for at Kari og Svein kjøpte en gammel banevokterbolig ved Flåmsbanen som feriested.

Samfunnsengasjementet viste seg også i politikken. Kari ble valgt inn i kommunestyret for Arbeiderpartiet, og i 1990 tiltrådte hun som den første kvinnelige leder av et hovedutvalg i Haldens historie. Å lede teknisk hovedutvalg er en av de tyngste posisjonene i kommunen. Det må ha bydd på utfordringer å ta ledelsen i en slik mannsbastion, men med sitt milde vesen skilte Kari seg positivt ut i haldenpolitikken.

På livets høst ble Kari rammet av Alzheimers sykdom. Likevel beholdt hun det gode humøret og hadde glede av omsorgsfull pleie på Solheim og faste besøk fra sin livsledsager Svein.

Kari Norheim er en av dem som har bidratt til å gi haldenserne kunnskap og bevissthet om vår spesielle historie. For det er vi takknemlige. Nå er hun selv gått inn som en del av denne historien.