Vi er veldig mange som har Heidi å takke for så uendelig mye.

Vi – i disse ordenes sammenheng – er alle de titalls unge mennesker som langt på vei ble tatt inn under Heidis vinger på midten – og slutten av 80-tallet, og som på mange måter fikk sin «utdannelse» på Radio Halden med Heidi ved rattet.

Ikke først og fremst fordi hun lærte oss teknikk eller oppmuntret oss til journalistiske eskapader, men fordi hun hadde en trygghet, et lungt lynne som smittet over på oss smått villfarne.

Drop-outs fra skolen fikk en ny skole. Den trygge auraen som hun brakte til torgs der i de små radiolokalene i HAs toppetasje fikk mang en ung kvinne eller mann til å kunne omgås ordfører og legmann om hverandre, i korrekte og høflige former.

Vi lærte oss rett og slett litt folkeskikk.

Og mange av oss bygget oss også opp en slags CV takket være Heidi og det springbrettet hun og Radio Halden ga oss.

Ansvarlige redaktører kom og gikk – Fru Andersen var uansett der (bokstavelig talt natt og dag) de første, viktige årene. Navet i systemet.

Et system som fungerte selv etter at Radio Halden flyttet ut av HA-bygget og som samlet på seg flere og flere unge fremadstormende spirer, trygt forankret i den kulturen som Heidi hadde satt standard for.

Undertegnede satt for noen år siden sammen med en god kollega, som også er blant de aller første som ble tatt under Heidis vinger i ’85, og vi begynte å skrible ned navn på dem som har gjort seg en karriere innen bl.a. kultur, media og musikk (m.m.) med «folkeskolen» Radio Halden, med Heidi som det naturlige senter og nøkkelperson, som utgangspunkt. Listen ble veldig lang.

Jeg er dessverre ikke sikker på at hun noen gang ble fortalt det av oss fra radioens dager hvor viktig hun var for så mange, men på et vis så tror jeg ikke at det var så viktig for henne, heller.

Hun jobbet i det stille.

Og nå er det stille.

Til en viss grad; det vil fortsatt komme masse lyd fra alle de du våket over og viste vei for, Heidi.

På vegne av Hilde Gustavsen, Anita Røen, Liv Rønneberg, John Erik Strøm, Ole-Martin Nilsson, Trond Forberg, Øystein Karlsen, Morten Ståle Nilsen, Steinar Omar Østli, Ole Jørgen Torvmark, Hans Christian Andersen, Lars Erik Høiby, Thorkil H. Lindskog, Marcus Hannestad, Per Dahl og resten av Radio Halden-familien;

Benedict Parton