Nå er det nok, Østfold kan ikke lengre godta å stadig bli henvist bakerst i køen. Regjeringen bryter 20 år med løfter når de nå truer jernbaneutbyggingen vår. Den planlagte jernbaneutbygginga gjennom Østfold er det viktigste prosjektet for verdiskaping og klima vi har. Flere avganger, bedre punktlighet og raskere tog trengs hvis vi skal komme oss mellom byene våre på en klimavennlig måte. Det samme gjelder all transporten gjennom porten til Europa som er i vårt fylke.

Vi har kjempa for en moderne jernbane i fylket i flere tiår. De siste 20 årene har vi blitt lova utbygging. Nå er Høyreregjeringen i ferd med å begå et massivt svik mot Østfold. Etter stadige utsettelser av jernbaneutbygginga rykket samferdselsminister Hareide ut i høst og satt hele prosjektet i spill. I regjeringens forslag til statsbudsjett som nettopp ble lagt frem står det svart på hvitt: Hareide vurderer nå en helt ny såkalt konseptvalgutredning for tog fra Rygge og videre mot Sarpsborg og deretter Halden. Hva betyr det?

Jo, en ny konseptvalgutredning er å sette jernbanen videre sørover helt tilbake til start. Hundrevis av millioner brukt på utredninger sløst vekk. 20 år med løfter og planlegging rett ut av vinduet. Det betyr at folk i Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden kan se langt etter å få noe bedre togtilbud, alt må tilbake i startgropa og planlegges på nytt.

Hva er unnskyldninga fra regjeringen? Jo, kostnader. Klart det blir mye penger når du ser på hvor mye mer jernbaneutbygginga koster sammenlignet med de gamle utregningene. Men sammenligner du med hvor mye det koster å bygge jernbane alle andre steder i landet blir bildet annerledes. Så mye koster det faktisk å investere i framtidas infrastruktur.

Derfor er denne avsporingen av jernbaneutbygginga vår ikke noe annet enn å gi blaffen i Østfold. Tidenes løftebrudd fra Høyre er det også, som gikk til valg på raskere utbygging av jernbanestrekningene på Østfold.

Hvis vi skal nå klimamålene for 2030 som er helt nødvendig for å unngå katastrofale klimaendringer så må vi bygge moderne jernbane. Det kutter utslipp og skaper verdier. Nå må vi si ifra. Østfold kan ikke lengre godta å bli nedprioritert. Hareide må slå fast at å sette jernbanen tilbake til start er uaktuelt. Hvis ikke må alle Østfoldinger huske hvordan de borgerlige partiene har behandlet dette fylket i regjering, og få jernbanen tilbake på sporet igjen ved stortingsvalget neste år.