Det er mange år siden det ble slått fast at Rødsberg er en gammel skole, med mer eller mindre akutte behov for oppgraderinger. I iveren etter å bygge ny barneskole ser man ut til å ha glemt at også ungdomsskolen i sentrum må renoveres.

Jeg vil minne om at da Kongeveien skole ble bygget – var det med en totalentreprise fra AF gruppen på 173 millioner (uten moms). Kongeveien er en skole til 590 elever – nye Os skole planlegges for 330 elever.

I 2019 vant AF gruppen konkurransen om å bygge ny barne- og ungdomsskole med tilhørende idrettsanlegg i sentrum med en totalentreprise på 405 millioner kroner.

Da man valgte å gå bort fra 1-10 skole, og heller beholde den gamle bygningsmassen på to ulike steder i sentrum – doblet man også prisen på prosjektet. Med de premissene som nå er lagt til grunn, er det vanskelig å se for seg hvordan man kan ta dette i havn – uten å bruke en milliard kroner. I tillegg kommer de økte driftskostnadene ved å ha to skoler i sentrum – fremfor en.

Jeg forstår at de folkevalgte står midt oppe i vanskelige politiske prioriteringer. Jeg forstår alle som er utålmodige og vil videre. Debatten om sentrumsskole i Halden har gått i alt for mange år allerede. En storstue for idretten har vært etterlyst siden -60 tallet, og turnforeningen har ventelister lange som et vondt år.

Jeg forstår folkevalgte som føler at de er malt inn i et hjørne. Det som skulle være en gladsak for Halden – fremstår nå som et valg mellom pest og kolera.

Min anbefaling er derfor å ta en time-out.

Rådmannen må legge frem tallmateriale som viser hvilke kostnader som vil påløpe på Rødsberg, før man kan ta en endelig investeringsbeslutning for Os. Det siste estimatet jeg har sett fra rådmannen i 2019 – viser i overkant av 200 millioner for å rehabilitere Rødsberg. Dette må være endel av bildet, når man skal ta den endelige beslutningen om å investere nærmere 700 millioner på Os.

Politikk handler om å prioritere, hvilke andre prosjekter er det som nå må prioriteres bort – som en følge av en milliardinvestering på skole i sentrum? Det er tidligere antydet at det kan koste nærmere 10 millioner kroner i året å drifte to skoler – fremfor en. Hva vil dette bety for tjenestetilbudet i Halden, et tjenestetilbud som allerede på flere felt er skåret til beinet?

Jeg ville også ha bedt rådmannen om en vurdering av hvilke andre alternativer han ser, er det mulig å bygge en sentrumsskole et annet sted i byen – til en lavere kostnad?

Etter en slik helhetlig oversikt, både over hvilke kostnader som påløper og hvilke alternativer som finnes – da kan man fra politisk hold gjøre vurderinger og prioriteringer, og ta en endelig beslutning. Men for å komme dit, tror jeg man trenger en liten time-out.