Edquist: – Klokt av fylkesordføreren

ROSER FYLKESORDFØREREN: Thor Edquist (H), ordfører i Halden.

ROSER FYLKESORDFØREREN: Thor Edquist (H), ordfører i Halden. Foto:

Av

Thor Edquist (H) er glad for at fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) oppfordrer resten av fylkesutvalget til å trekke innsigelsen til ny storskole og idrettshall.

DEL

MeningerFylkesrådmannen ønsket en prinsipiell diskusjon og beslutning om Os. Da kunne hun ikke innstille på å trekke innsigelsen, for da hadde hun ikke hverken fått eller behøvd noen prinsippiel politisk beslutning i saken.

At Fylkesordføreren falt ned på sitt standpunkt er klokt og i tråd med Regjeringens forventinger til Fylkeskommunene.

«Regjeringens oppfatning er at et lokalt folkevalgt organ ikke bør utvikle seg til å være et overordnet organ for et annet lokalt folkevalgt organ. Dette fordi en slik overkommunefunksjon vil bidra til å svekke kommunene som forvaltningsnivå.»

Tidligere vant ofte fylkene frem med innsigelser overfor kommunene.

Etter at dagens Regjering overtok, er det blitt snudd på hodet og 80% av de sakene som går til mekling i departementet eller hos Fylkesmannen går nå i kommunenes favør.

Nå kan vi bare vente på Fylkesutvalgets vedtak den 29.8. før Reguleringsplanen skal behandles i Halden kommunestyre tirsdag 3.9.

Artikkeltags