– Vi vil arrangere et folkemøte torsdag 16. juni, sier ordfører Thor Edquist.

Det er foreløpig ikke avklart hvor folkemøtet skal være, men det vil bli annonsert i forkant.

Presentere alternativer

– Hensikten med møtet er å presentere og diskutere de alternativene som finnes. I tillegg vil vi se om det kan dukke opp nye forslag. Deretter må vi ta stilling til hva som er gjennomførbart og som kan bli Haldens innspill til nasjonal transportplan, sier Edquist.

Jernbaneutviklingen vil bli av avgjørende betydning for Halden sentrum i framtida.

Han sier at det vil komme en sak til politisk behandling i formannskapet og at politikerne her må bestemme hva administrasjonen skal utrede.

– Etter denne utredningen og folkemøtet vil jernbanesaken komme til behandling i kommunestyret 22. juni, forteller han.

 

Kritiserer uformelt møte

Onsdag møttes flere politikere til et uformelt møte angående jernbaneutviklingen. Her var det også representanter fra Høyre. Edquist leger ikke skjul på at han misliker den type møter.

– Jeg har ikke sansen for uformelle møter. Diskusjonen skal foregå i de politiske fora som formannskap og kommunestyret. Det er en linje vi må holde fast på og jeg synes ikke vi skal løfte den politiske diskusjonen ut fra de formelle organene vi har, sier ordføreren