At Kjøge ikke har vært min største ”fan” i de årene jeg var ordfører, tror jeg flere enn jeg har lagt merke til. Blant annet sa jeg opp HA i protest mot HAs vinkling av en del saker, noe som nok falt Kjøge tungt for brystet både den gangen og nå.

Kjøges leder er i mine øyne hans bidrag til å si takk for sist.

Etter en lang dag både på jobb og i kommunestyret, gjorde jeg den feilen at jeg ikke ventet på et klart ja fra ordføreren, før jeg tok ordet om en sak jeg ville spørre om.

Vi sitter ikke sammen lenger, men mange er hjemme hver for seg, og det er faktisk fort gjort å nesten glemme at man er på møte i kommunestyret. Spørsmålet jeg stilte, om eierforhold burde vært opplyst i en sak om Haldens aksjer i Halden Utvikling på Remmen, har rådmannen gitt et svar, men han svarte ikke på det jeg spurte om. Det rådmannen svarte er det lett for alle å ved å kaste et blikk på Proff.

Så hvis Kjøge hadde vært like ivrig etter å finne ut hva saken handlet om, som å ”ta” meg, ja, da kunne han ha startet med å lese i veilederen til Det KGJ. Kommkunal- og Regionaldepartements veileder om habilitet i kommuner og fylkeskommuner. Der står det for eksempel blant annet at ”selv om ikke den folkevalgte får noen fordel eller ulempe av vedtaket, skal det legges vekt på om noen som hun eller han har en ”nær personlig tilknytning til””.

Jeg mener dette er områder som det burde legges mer vekt på i Halden. Man er altså ikke habil bare fordi man ikke eier direkte i et selskap eller sitter i et styre.

Les også

På et halvt år har Thor Edquist gått fra å være ordfører til å bli Høyres løse kanon på dekk

Mitt enkle spørsmål var om det burde vært opplyst om slike forhold. Ikke noe annet. Det har jeg ikke fått svar på enda, og er noe som kanskje bør bli gjenstand for en forespørsel ved en senere anledning.

Nå er det faktisk slik at jeg i kommunestyret ba om unnskyldning for at jeg ikke ventet på svaret om det var ok å spørre, en gang, sent på kvelden, noe redaktøren av ovennevnte grunner overså helt i sin leder. Da er jeg, og antagelig de fleste andre, oppdratt til at man er ferdig med en sak, og at man kan gå videre. Men dessverre ikke alle.

Så vil jeg avslutte med å si at ja, etter så mye arbeid i mange år for å løfte Halden opp og frem, så er det tøft å se at alt stopper opp i kommunen, og at det overskuddet vi har jobbet hardt for og er blitt vane med de senere år, blir borte måned for måned, helt uavhengig av corona.

For uten det blir det ingen byutvikling eller nytt basseng, for de som måtte ønske det. Og det håper jeg vi i opposisjonen fortsatt skal få lov å påpeke. Ellers kan jo opposisjonene både i kommuner og på Storting egentlig bare gå hjem.