HA møter en rekke personer ved de kjente trærne. Noen er naboer, noen politikere, noen fagfolk og atter andre historikere. Felles for dem alle er at de nekter å godta at det kjente landemerke skal felles.

Les også: Fredet Rokke-tre i akutt fare for kollaps - må felles

De er også sterkt kritiske til rapporten fra Statens vegvesen som konkluderer med at treet står i fare for å falle ned og derfor må felles snarest.

De plukker hele rapporten i biter på faglig grunnlag, og er ikke særlig imponert over jobben som er gjort.

Boreprøver viser at treet er friskt

Øivind Holt, skogsmann og politiker for De grønne samt Øyvind Herrebrøden og Thor Åge Jensen, som begge er skogbruksledere, påpeker at rapporten inneholder alvorlige feil.

Rapporten baserer seg kun på en visuell inspeksjon. Øyvind Herrebrøden har imidlertid foretatt boreprøve av treet.

– Prøven viser at treet er helt friskt i hvert fall så langt jeg får inn boret, og det er 20 centimeter inn i treet, forteller han.

Furuer brekker ikke

Holt påpeker dessuten en faglig svakhet i rapporten som hevder det er fare for brekkasje.

– Det skjer nesten aldri en brekkasje med en saktevoksende furu. Det er helt usannsynlig at dette treet kan blåse ned. Det kan derimot skje med gran og til dels osp. Det er derfor mye farligere med granskogen 300 meter lenger borte langs veien, påpeker han.

Bommer med flere hundre år på alderen

 

En annen faglig feil ved rapporten er treets alder som ifølge rapporten anslås til å være 110 til 130 år. Bilder dokumenterer at treet så ut nesten som i dag allerede i 1912, altså for 105 år siden.

Treet er med andre ord atskillig eldre enn det fellingsrapporten oppgir. Fra personene HA møter antydes det faktisk at rapporten bommer med århundrer.

Ifølge rapporten er det også sprekkdannelser i stammen, noe fagfolkene tilbakeviser.

– Det er tre trær som har vokst sammen. Den angivelige sprekken er bare åpningen mellom stammene, hevder de.

Trygt på egen rot

Et annet moment som tilbakevises fra rapporten er at faren for at treet skal blåse ned er større fordi skogen rundt er hogd ned og at de tre furuene derfor ikke er like godt beskyttet mot vinden.

– For det første har det vært snauhogd rundt dette treet fire-fem ganger opp gjennom årene. Det står dessuten trygt på egen rot og er et livsløps tre, mener de.

Fredet eller ikke fredet?

De mener også at det må sjekkes grundig hvorvidt treet er fredet. Myndighetene mener det ikke er fredet, mens det faktisk finnes dokumenter fra 1921, som sier at treet ble fredet allerede den gangen. Spørsmålet er hvorvidt dette bare er en såkalt administrativ fredning som myndighetene ikke må ta hensyn til.

– Poenget er uansett at denne rapporten inneholder såpass mange feil og mangler i tillegg til at det er tvil om en eventuell fredning. Da kan man ikke felle treet før man har foretatt en grundigere utredning og etter en slik utredning vil vi garantert vinne fram og treet vil bli stående i mange år, mener Holt.

Han sier videre at han vil ta kontakt med både formannskap, ordfører og planutvalg for å stoppe fellingen av treet.

Men det er ikke bare de trefaglige vurderingene de kritiserer. Rapporten har nemlig overhodet ikke tatt hensyn til hvilket kulturminne dette treet er.

Østfolds mest berømte tre

 

– Dette er Østfolds mest berømte tre og et viktig kulturminne. Det omtales blant annet som De hellige tre kongers furu så tidlig som i 1912, forteller Jens Bakke fra Fortidsminneforeningen.

Han påpeker dessuten at treet står midt i et kulturminnelandskap med gravhauger og tidligere tiders ferdselsårer.

– Treet er ikke bare et kulturminne ved dagens vei. Her gikk de gamle ferdselsårene i Østfold. Forløperen til dagens E6 og dette treet har vært et landemerke her siden den tid, påpeker han.

Treet står dessuten på raet oppe på moreneryggen.

Lenkeaksjon i ettermiddag

 

– Treet er ikke et monument bare for Rokke, men for hele Halden. Hele området er jo oppkalt etter treet og heter De tre furuer. Alle vet hvor de tre furuer er, kommenterer Holt.

Klokka 16 søndag ettermiddag parkeres det traktorer og folk vil symbolsk lenke seg fast rundt treet. De kommer til å sørge for at Mesta, som har fått i oppdrag å felle treet, ikke vil få mulighet til å felle det mandag morgen.

Så vil du være med å redde Østfolds mest kjente tre, er Rokke stedet klokka 16 i ettermiddag.

PS! Den ene av de tre furuene har brekt ganske høyt opp på stammen, men det skjedde som følge av et lynnedslag og ingen brekkasje på grunn av at treet var dårlig.