Yrkesseksjonen Kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Halden og Aremark bekymrer seg for de store innsparingene i Undervisning og oppvekst. Vi må ikke glemme barna våre. De er vår framtid og fortjener kun det aller beste fra oss voksne. I et leser innlegg tok vi ut linjen « En av årsakene til at utgiftene øker i skolesektoren er at flere og flere elever får vedtak om spesialundervisning.» Hvordan kan vi kutte og spare når flere og flere elever får vedtak om spesialundervisning, da vil vi jo faktisk trenge flere trygge gode voksne rundt barnet, ikke færre eller ingen. På sikt vil disse innsparingene koste mer enn de sparer. Vi vet alle som har jobbet i skolesektoren at skoleåret vil starte med stramme innsparinger og avsluttes med dyr «brannslukking» som stadig settes inn ved behov når «det brenner» Da blir utgiftene gjerne større enn hvis vi hadde startet med de ressursene vi har behov for.

Hvilke signaler gir vi til barna våre når vi til stadig vekk skal kutte deres behov for opplæring, oppfølging, trygghet og forutsigbarhet. Hvorfor er ikke de viktige nok? Hvert enkelt barn har behov for å bli sett og hørt og konsekvensene blir store hvis de de ikke blir det. Vi forskyver bare problemet litt lenger frem, når disse barna blir større og ikke har fått den oppfølgingen de har trengt. Da vil det koste, og bli stort merforbruk i en annen pengesekk. Vi i yrkesseksjonen mener at det er viktig at vi har trygge, gode, kjente, nok og stabilt personale rundt barna våre i Halden Kommune. Hva gjør alle disse kutta med personale? Gjør de en unødvendig jobb da, siden det bare er å fjerne de fra skole og barnehage hverdagen til barna. Vi som yrkesseksjon har vært mye rundt på arbeidsplassbesøk for å møte medlemmene våre. Vi har aldri på disse besøkene opplevd at de voksne har mye tid til oss.

Nei vi opplever det motsatte. De har knapt nok tid til å si hei før de må springe videre til neste klasse, avdeling, elev eller annen arbeidsoppgave. Dette gjelder både i barnehage og skole. Vi opplever ett personale som er engasjert og oppriktig opptatt av jobben sin. Hvis de først skal ha tid til en prat med oss, må det bli i pausen sin. Vi vil bare si at vi håper virkelig at disse innsparingene ikke må gjennomføres, og at våre to kommunale barnehager Karrestad og Bjørklund vil bli bevart. Det telles tomme plasser, men vær så snill og tell de plassene som er fylt med barn. Barn som elsker barnehagen sin og alle de trygge voksne de har rundt seg. Det må vi si, noe varmere sted enn å besøke barnehagene våre finnes ikke. Det er alltid en varme og trygghet som møter oss. Til og med i den tiden vi er i nå har de snudd barnehagedagen på hodet med kohorter og smittevern. Likevel blir vi møtt med trygge voksne og trygge barn. Vi tar av oss hatten for alle de ansatte som har gitt alt for at denne situasjonen skal bli best mulig for barna våre i Halden. Vi mener at alle de ansatte i Karrestad og Bjørklund barnehage fortjener å vite at arbeidsplassene deres er trygge og at jobben de gjør er fantastisk og viktig. Ikke bare att de er ett tall i en pengesekk som må fjernes, kuttes og spares. Gi barna våre det de har behov for og ikke spar på fremtiden vår.