Tapte retten til å stenge denne veien

I flere år har det pågått en uenighet om hvorvidt veien på Roland Nordre i festningen skal være tilgjengelig for allmennheten. Nå har Fylkesmannen avgjort saken.