Aremark mister tannlegetilbudet sitt

Tannlege Olsen: Tannlegen selv vil helst at tilbudet skal bli i Aremark. Nå skal han jobbe her ut året. Etterpå pensjonerer han seg kanskje.

Tannlege Olsen: Tannlegen selv vil helst at tilbudet skal bli i Aremark. Nå skal han jobbe her ut året. Etterpå pensjonerer han seg kanskje.

Artikkelen er over 3 år gammel

Aremark-politikerne raser over at de mister tannlegetilbudet i bygda.

DEL

Tannlegen Hans Christian Olsen har snart drevet klinikken i Aremark i 30 år. Nå raser politikerne i bygda med drøyt 1400 mennesker for at fylkeskommunen fjerner tannlegetilbudet deres.

Etter det HA kjenner til skal det være et tilbud for voksne i Aremark ut året, men fra og med 1. mars i år vil det ikke være et tilbud for skolebarna, som nå må til Halden for neste tannsjekk. Fylkeskommunens nettsider bekrefter også at tannlegedriften skal flyttes fra og med i dag.  At tannlegetilbudet skulle fjernes ble vedtatt av fylkeskommunen allerede i februar 2013, men gjennomføres altså nå fire år senere. Tannlegen Christian Olsen liker ikke utviklingen.

–  Hele tiden mens vi har hatt tannklinikk har det vært et godt mottatt tilbud som har vært mye benyttet av befolkningen i bygda, bekrefter Olsen, som ikke er redd for egen framtid.

– For min del er det ikke det største problemet føler jeg, for om jeg ønsker kan jeg pensjonere meg. Det er beklagelig mest for bygdesamfunnet her oppe. Så lenge jeg arbeider vil jeg gjerne være her og behandle pasientene her, sier Olsen, som også jobber i Halden.

Politikerne er samlet

Politikerne i Aremark er redde for tjenestetilbudet i kommunen. I går møttes de på tvers av partiene for å finne ut hva en kan gjøre for å hindre utviklingen. Varaordfører Alf Ulven mener aremarkingene nå er forbigått i avgjørelsen tatt av fylkeskommunen og at vedtaket derfor ikke er gyldig.

KRITISK: Alf Ulven, varaordfører i Aremark kommune og mangeårig investor, er meget kritisk til Østfold Energi. – Vi har sagt hva vi mener om den feilslåtte strategien, men Aremark som en liten aksjonær blir overhodet ikke hørt, sier han.

KRITISK: Alf Ulven, varaordfører i Aremark kommune og mangeårig investor, er meget kritisk til Østfold Energi. – Vi har sagt hva vi mener om den feilslåtte strategien, men Aremark som en liten aksjonær blir overhodet ikke hørt, sier han. Foto:

– Saken har ovenfor Aremark Kommune har vært en enveiskommunikasjon fra fylket og tannhelsetjenesten i Halden. I fylkestingets vedtak står det klart at i gjennomføring av planen tas de berørte kommuner med i planleggingsfasen for at overgangen for pasientene skal bli enklest mulig, sier varaordføreren, som for tiden er fungerende ordfører på grunn av ferieavvikling i kommunen.

– Vi mener de ikke har utført nedleggelsen av tannlegetjenesten i Aremark i henhold til vedtaket i Fylkestinget og er derfor forpliktet til å åpne tannlegekontoret i dag igjen hvis de ikke skal gå imot politiske vedtak i Fylkeskommunen

– Ut i fra et samfunnsmessig synspunkt må det være galt å frakte personer 7 mil for å utføre et tannlegebesøk og de fleste er også avhengig av å ha med seg foresatte som da må ta seg fri fra arbeidet og samfunnet taper verdien av en arbeidsdag for hver enkelt. Her snakker vi hundre tusenvis av kroner i tapt arbeidsinnsats og ekstra kostnader, kanskje millioner, sier Ulven til Halden Arbeiderblad.

– I tillegg har vi miljøperspektivet som alle er så opptatt av. Nå skal vi bruke tusenvis av liter med fossilt brennstoff med tilhørende co2 utslipp for å frakte aremarkinger til tannlegen. Vi gir ikke mye for de grønne løftene til Fylkespolitikerne fra oss i Aremark, sier Ulven, som sammen med resten av politikerne har sett på muligheter for å berge et tannlegetilbud i bygda.

Fylkesordføreren svarte aremarking

Aremarkingen Tale-Marie Vestby har sendt brev til fylkeskommunen med en rekke spørsmål til fylkesordføreren om tannlegetilbudet. Blant annet lurer hun på hva som er lagt til grunn i vedtaket, samtidig spør hun om hvem som nå har ansvaret for skyss til tannlegen for skolebarna i kommunen. Argumentet til fylkeskommunen for nedleggelsen er «sterke fagmiljøer». Haabeth peker også på at tannhelsen til barn og unge i Østfold har blitt bedre, og at barn flest ikke bruker mye tid på tannlegebesøk.

Bekymret: Tale-Marie Vestby er så bekymret for konsekvensene når tilbudet blir borte at hun sendte brev til fylkeskommunen.

Bekymret: Tale-Marie Vestby er så bekymret for konsekvensene når tilbudet blir borte at hun sendte brev til fylkeskommunen. Foto:

– For de som virkelig har utfordringer med tannhelsen er det avgjørende at de får tilgang på det utstyret og den kompetansen som kan hjelpe dem slik at følgene av tannsykdom gjør så liten varig skade som mulig, og unngå videre utvikling av sykdom. Det tilbudet yter vi best i større fagmiljø, mener Haabeth.

– I arbeidet med ny klinikkstruktur er dette ensituasjon som er vektlagt når en har vurdert hvordan vi best kan gi et godt tilbud.Tannklinikken vil så langt det er mulig forsøke å tilpasse konsultasjoner til tidspunkter som passer i forhold til kollektivtilbudet alternativt foreldrenes behov, fortsetter han i svarbrevet.

Fylkesordfører Ole Haabeth under åpningen av Østfoldkonferansen 2016,
Arkivfoto:Tobias Nordli

Fylkesordfører Ole Haabeth under åpningen av Østfoldkonferansen 2016, Arkivfoto:Tobias Nordli

Haabeth svarer også på direkte spørsmål at det er foreldres ansvar å få barna til tannlegen selv, og at fylkeskommunen ikke setter opp transport til slike tjenester. Uheldig mener aremarkingene, som sliter med et dårlig kollektivtilbud til og fra bygda.

– I hovedsak er det foreldrenes ansvar å følge egne barn til lege og tannlege. Du kan imidlertid søke om refusjon av reiseutgifter etter gitte forutsetninger.

Vil sikre tilbudet selv

Lokalpolitikerne i bygda godtar ikke svarene fra fylkeskommunen. Nå vil de se om det er rom i de kommunale budsjettene for å sikre et tannlegetilbud til bygdefolket.

– Det er bred politisk enighet i Aremark om at vi skal be rådmannen vurdere å opprette et tannlegekontor i privat regi som kan ivareta tannhelsetjenestene i Aremark kommune i neste kommunestyremøte. Vi har vært i diskusjon med aktuelle tannleger om å etablere en slik praksis og forventer at vi får tid til å ferdigforhandle slike muligheter før de nedlegger vårt tannlegekontor. Tannlege Olsen ønsker å fortsette sin praksis i Aremark til vi finner andre løsninger, forklarer Ulven.

Det er viktig for å opprettholde levende bygder at vi kan få utført mest mulig av våre helsebehov i nærmiljøet, og det er god miljøpolitikk, tordner varaordføreren videre.

Artikkeltags